1403. 12. marts.


Mogens, sognepræst ved sankt Mortens kirke i Lund, og Jens Hennekesen, kirkeværge, sælger et grundstykke tilhørende kirken til Niels Jensen af Väsum.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Magnus. presbiter. curatusecclesie beati Martini Lundis Iohannes Hennikini. tutorecclesie eiusdem. salutem in domino ♦ Notum facimus uniuersis presentibus et futuris. quod recognoscimus nos. ex consensu et requisicione uiri uenerabilis domini Iohannis Pauliarchidiaconi Lundensis et parrochianorum nostrorum. discreto uiro Nicolao Iensson de Wæsom presencium ostensori. fundum / ecclesie nostre attinentem ab antiquo. in orientali parte platee prope fundum altaris presbiterorum Lundis. parte aquilonari in parrochia beate uirginis minoris ecclesie eiusdem situm. pro utilitate ecclesie nostre supradicte. uendidisse. scotasse et ad manus assignasse. iure perpetuo possidendum recognoscentes nos ex parte dicte ecclesie nostre. plenum et sufficiens precium a predicto Nicolao Iensson de Wæswm integraliter subleuasse. ita quod in toto reddimus contentos ♦ Quare obligamus nos et nostros successores. ad apropriandum. deliberandum et disbrigandum eidem Nicolao Iensson et suis heredibus fundum antedictum cum suis spaciis et longitudinibus uniuersis. pro et ab impeticione et alloqucione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium. sigillum uenerabilis uiri domini Iohannis Pauli archidiaconi nostri predicti. una cum sigillis nostris. presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini mcd tercio. die beati Gregorii pape.

Oversættelse

Mogens, præst og sognepræst ved sankt Mortens kirke i Lund, og Jens Hennekesen, samme kirkes værge, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi erkender, at vi med samtykke af og efter at have forespurgt den ærværdige mand, hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, og vore sogneboere til nytte for vor ovennævnte kirke har solgt og skødet et grundstykke, som fra gammel tid har tilhørt vor kirke, og som ligger i den østlige side af gaden i nærheden af det grundstykke, der tilhører præsternes alter i Lund og i den nordlige del af Lille sankt Maria kirkesogn, til nærværende brevviser, den gode mand, Niels Jensen af Väsum og har overdraget ham det i hænde med ret at besidde det evigt, idet vi erkender, at vi på vor nævnte kirkes vegne fuldstændigt har oppebåret hel og tilstrækkelig betaling af fornævnte Niels Jensen af Väsum, således at vi erklærer os fuldt og helt tilfredse. Derfor forpligter vi os og vore efterfølgere til at hjemle, fri og frigøre samme Niels Jensen og hans arvinger det fornævnte grundstykke med hele dets område og alle dets udstrækninger for hindring og tiltale fra hvemsomhelst. Til vidnesbyrd herom er den ærværdige mand, hr. Jens Povlsens, vor fornævnte ærkedegns segl hængt under dette brev sammen med vore segl. Givet i det Herrens år 1403 på paven sankt Gregors dag.