1403. 12. marts.


Niels Esbernsen Bille overdrager Sorø kloster alt sit gods i Dævidsrød og Reerslev i Tune herred som vederlag for klostrets gods i Hallelev.

Tekst efter Sorø gavebog

Tekst

Nobilis uir Nicolaus dictus Bille filius Esberni commutacionem bonorum faciens cum fratribus[1] / assignauit[2] monasterio omnia bona sua in Diæuetsrøth prouincie Slauelseheret [3] uidelicet decem solidos terrarum in censu et in Rethersløff prouincie Tuneheret curiam unam unam habentem[4] xvi solidos terrarum in in censu[5] cum aliis pertinenciis earum omnium[6] omnibus et in recompensacionem pro pro eis[7] recepit a a monasterio[8] bona in Halleløffue prouincie Slauelseheret uidelicet decem et vii solidos terrarum obligauitque[9] se et[10] heredes ad scotandum apropriandum et ab impeticione disbrigandum ea semper[11] sicut moris est ♦ Anno domini 1403 die beati Gregorii pape

1. fratribus] herefter gennemstreget nostris in Sora . 2. assignauit] herefter gennemstr. ord på ca. 3 bogstaver og et . 3. Slauelseheret ] herefter gennemstr. curiam . 4. unam habentem] tilf. i marg. 5. in censu] skrevet sammen i ét ord. 6. earum omnium] tilf. o.l. 7. pro eis] tilf. o.l. 8. a monasterio] tilf. o.l. 9. obligauitque] tilf. o.l. uden slettelse af et opr. obligans . 10. et] herefter gennemstr. suis . 11. ad scotandum apropriandum et ab impeticione disbrigandum ea semper] tilf. o.l. uden slettelse af et opr. super apropriacione aut .

Oversættelse

Velbyrdig mand Niels, kaldet Bille, søn af Esbern, gjorde mageskifte med brødrene og overlod klostret alt sit gods i Dævidsrød i Slagelse herred, nemlig 10 ørtug skyldjord, og i Rerslev i Tune herred en gård, som har 16 ørtug skyldjord, sammen med alle dens øvrige tilliggender. Til gengæld for dette modtog han af klostret gods i Hallelev i Slagelse herred, nemlig 17 ørtug jord, og han forpligtede sig og sine arvinger til at for stedse skøde og hjemle det samt fri det for tiltale, sådan som det er skik. I det Herrens år 1403 på den hellige pave Gregors dag.