1403. 21. marts. Bukow


Notarialvidne af Vilhelm v. Wik, gejstlig i Schwerin stift om, at abbed Vilhelm i Bukow kloster af cistercienserordenen kundgør for alle, hvem det vedkommer over og inden for Kammins, Schwerins, Roskildes og Havelbergs by og stift og andetsteds, hvorend de befinder sig, nemlig abbeder, priorer, provster, ærkedegne, sognepræster samt johanniterne, dominikanerne, franciskanerne og alle gejstlige i øvrigt, at han vidimerer pave Clemens 5.s brev af 1310 8. oktober for præmonstratenserordenen, fremlagt af ordenens generalbefuldmægtiget magister Gerhard Pors, som grundlag for en sag mod Gerhard Hazen og fire medskyldige, der har såret Nicolaus Bryggere, prior i Pudagla kloster, men da de ikke har efterkommet et forlig i denne sag, pålægger abbed Vilhelm som hoveddommer de anklagede inden 16 dage at gøre fyldest for deres overgreb, og hvis de ikke retter sig efter dette påbud, skal man fra prædikestolen offentligt erklære dem for bandlyst og ramt af interdikt.

Udtog efter A

Tekst

Notarialvidne af Vilhelm v. Wik, gejstlig i Schwerin stift om, at abbed Vilhelm i Bukow kloster af cistercienserordenen kundgør for alle, hvem det vedkommer per et infra Camynensem. Swerinensem Roskildensem Havelbergensem ciuitatem et diocesim. ac alias ubilibet constitutis, nemlig abbeder, priorer, provster, ærkedegne, sognepræster samt johanniterne, dominikanerne, franciskanerne og alle gejstlige i øvrigt, at han vidimerer pave Clemens 5.s brev af 1310 8. oktober for præmonstratenserordenen, fremlagt af ordenens generalbefuldmægtiget magister Gerhard Pors, som grundlag for en sag mod Gerhard Hazen og fire medskyldige, der har såret Nicolaus Bryggere, prior i Pudagla kloster, men da de ikke har efterkommet et forlig i denne sag, pålægger abbed Vilhelm som hoveddommer de anklagede inden 16 dage at gøre fyldest for deres overgreb, og hvis de ikke retter sig efter dette påbud, skal man fra prædikestolen offentligt erklære dem for bandlyst og ramt af interdikt.

Oversættelse

Notarialvidne af Vilhelm v. Wik, gejstlig i Schwerin stift om, at abbed Vilhelm i Bukow kloster af cistercienserordenen kundgør for alle, hvem det vedkommer over og inden for Kammins, Schwerins, Roskildes og Havelbergs by og stift og andetsteds, hvorend de befinder sig, nemlig abbeder, priorer, provster, ærkedegne, sognepræster samt johanniterne, dominikanerne, franciskanerne og alle gejstlige i øvrigt, at han vidimerer pave Clemens 5.s brev af 1310 8. oktober for præmonstratenserordenen, fremlagt af ordenens generalbefuldmægtiget magister Gerhard Pors, som grundlag for en sag mod Gerhard Hazen og fire medskyldige, der har såret Nicolaus Bryggere, prior i Pudagla kloster, men da de ikke har efterkommet et forlig i denne sag, pålægger abbed Vilhelm som hoveddommer de anklagede inden 16 dage at gøre fyldest for deres overgreb, og hvis de ikke retter sig efter dette påbud, skal man fra prædikestolen offentligt erklære dem for bandlyst og ramt af interdikt.