1403. 24. marts.


Lavhævd på kirkegods i Håsum.

Tekst efter nil

Tekst

[.....][1] laghefft[2] her Niels i Spit [..... gi]orde][3] paa Hosum kircke gotz tiill Viburg. ♦ [.....][4] [m]diii[5] then loffuerdag nest for metfast.

1. [.....]] lakune på ca. 4 bogstaver. 2. laghefft] her foran er overstreget vidisse luden. 3. [..... gi]orde]] lakune på ca. 8 bogstaver. 4. [.....]] lakune på ca. 14 bogstaver. 5. [m]diii] eller mcdiii .

Oversættelse

[.....] laghefft her Niels i Spit [..... gi]orde paa Hosum kircke gotz tiill Viburg. [..... m]diii then loffuerdag nest for metfast. Hr. Niels i Spits lavhævd..... gjorde på Håsum kirke til Viborg..... lørdagen næst før midfaste [1403 el. 1503]