1403. 26. marts.


Lars Jensen, dekan i Roskilde og kannik i Lund, erklærer med samtykke af kapitlet i Lund at have bortlejet alt sit gods i Nävishög til hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, for livstid mod en årlig afgift af een læst korn.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Laurencius Iohannis decanus Roskildensis et canonicus ecclesie Lundensis salutem in domino sempiternam ♦ Constare uolo uniuersis quorum interest. seu interesse poterit. me ex consensu et uoluntate. uenerabilis capituli Lundensis. honorabili uiro domino Iohanni Pauli archidiacono Lundensi. omnia bona mea in Næuishøgh in Baræhæret sita. cum uniuersis ipsorum bonorum pertinenciis. pro annua pensione. unius leste annone. michi diebus meis annuatim persoluenda. ad dies suos in conductum dimisisse. et si dictus dominus Iohannes Pauli archidiaconus Lundensis me superuixerit. dictam pensionem. uidelicet. lestam annone tutoribus fabrice ecclesie Lundensis annuatim exsoluere sit astrictus ♦ In cuius rei testimonium sigillum uenerabilis capituli predicti. unacum sigillo meo presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini millesimoquadringentesimotercio crastino annunciacionis beate uirginis.

Oversættelse

Lars Jensen, dekan i Roskilde og kannik ved kirken i Lund til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Jeg vil, at det skal stå fast for alle, hvem det angår eller vil kunne angå, at jeg med det ærværdige Lundekapitels samtykke og tilslutning har bortforpagtet til den hæderlige mand hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund på livstid, alt mit gods i Nevishög i Bara herred med alle tilliggender til dette gods for en årlig afgift af en læst korn, som skal betales mig årligt, så længe jeg lever, og hvis nævnte hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, overlever mig, forpligtes han til at betale nævnte afgift, nemlig en læst korn, årligt til Lundekirkes bygningsfonds forstandere. Til vidnesbyrd herom er førnævnte ærværdige kapitels segl tillige med mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 dagen efter den hellige jomfrus bebudelsesdag.