1403. 29. marts. Roskilde


Lars Jensen, dekan i Roskilde, kvitterer hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, for regnskabsaflæggelse indtil dags dato.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Laurencius Iohannis decanus Roskildensis salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi quod recognosco me a uenerabili uiro. domino Iohanne Pauli archidiacono Lundensi. ab uniuersis et singulis per ipsum ex parte mei perceptis et erogatis usque in hodiernum diem. plenam et sufficientem computacionem habuisse\ sic quod reddo me totaliter contentum dimittens eundem dominum Iohannem Pauli et suos heredes. per me et meos heredes ab omnibus debitis et solucionibus quittum liberum et penitus excusatum\ exceptis libris eidem domino Iohanni Pauli per me concessis. et litteris per me ab eodem domino Iohanne Pauli Lundensi archidiacono rehabendis ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum unacum sigillis uirorum discretorum dominorum Petri Trugilli canonici Lundensis et Iohannis Olaui plebani in Østofte presentibus est affixum ♦ Datum Roskildis anno domini mocdo tercio feria quinta ante dominicam passionis\

Oversættelse

Lars Jensen, dekan i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg af den ærværdige mand hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, har modtaget fuld og tilstrækkelig regnskabsaflæggelse for alt, hvad han på mine vegne har modtaget og betalt indtil denne dag, således at jeg erklærer mig fuldt ud tilfreds. Jeg erklærer samme hr. Jens Povlsen og hans arvinger, hvad mig og mine arvinger angår, for kvit, fri og ganske undskyldt at være for al gæld og betaling med undtagelse af de bøger, jeg har overladt samme hr. Jens Povlsen, og det brev, som jeg skal have tilbage af samme hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, herrerne Peder Truelsen, kannik i Lund, og Jens Olufsen, sognepræst i Østofte, hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1403 torsdag før påskesøndag.