1403. 29. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Tuy, provsten i Vidå og skatmesteren ved kirken i Lübeck at overdrage Magnus Brasche det kanonikat og den større præbende samt kantordømmet ved kirken i Lübeck, som han havde fået ved provision i kraft af sit ventebrev.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 39

Tekst

Bonifacius etcetera uenerabili fratri .. episcopo Tudensi et dilectis filiis .. preposito in Wyda Sleswicensis ac .. thesaurario[1] Lubicensis ecclesiarum salutem etcetera. ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Magnus Brasche clericus Bremensis diocesis fidedigno commendatur testimonio nos inducunt ut sibi reddamur ad graciam liberales ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dicti Magni peticio continebat quod olim canonicatu et maiori prebenda ecclesie Lubicensis quos quondam Albertus Gotgemak canonicus necnon cantoria eiusdem ecclesie quam quondam Volmarus Warendorp cantor eiusdem ecclesiedum uiuerent obtinebant per ipsorum Alberti et Volmari obitus qui extra Romanam curiam decesserunt uacantibus/ idem Magnus canonicatum et maiorem prebendam ac cantoriam prefatos sic uacantes uigore quarundam litterarum nostrarum graciose sibi concessarum per quas ipse qui ut asserit tunc in uicesimo sue etatis anno uel circa constitutus erat unum uel duo seu tria aut plura beneficium seu beneficia ecclesiasticum seu ecclesiastica etiam si ipsum unum uel ipsorum duorum aut trium uel plurium aliquod curatum aut dignitas uel personatus seu officium in metropolitana uel cathedrali seu collegiata et dignitas ipsa in metropolitana uel cathedrali maior post pontificalem uel in collegiata ecclesiis huiusmodi principalis foret/ et ad illam illum uel illud consueuisset quis per electionem assumi quorum omnium fructus redditus et prouentus sexaginta marcharum argenti puri secundum taxacionem taxacionem decime[2] ualorem annuum non excederent ad cuiuscumque uel quorumcumque seu quarumcumque collacionem prouisionem presentacionem eleccionem seu quamuis aliam disposicionem communiter uel diuisim pertinens uel pertinencia eciam si aliqua beneficiorum huiusmodi canonicatus et maiores prebende Lubicensis prefate et Bremensis ac Zwerinensis et Sleswicensis ecclesiarum in quibus maiores medie et minores chorales et non chorales capitulares et non capitulares ac distincte prebende fore noscebantur uel duo ipsorum curata forent in Bremensi Lubicensi Zwerinensi et Sleswicensi ciuitatibus et diocesibus tunc uacaturum aut simul uel successiue uacatura expectabat/ et in quibusquidem litteris ipsum Magnum omnibus etiam auctoritate nostra huiusmodi beneficium seu beneficia etiam cum simili uel dissimili aut alia quauis antelacionis prerogatiua preterquam uenerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus et dilectis filiis familiaribus nostris nobis actu domestice famulantibus expectantibus in assecucione beneficii seu beneficiorum huiusmodi uolumus anteferri/ et per quasquidem litteras etiam cum eodem Magno etiam super huiusmodi etatis defectu et quod beneficium curatum seu beneficia curata huiusmodi duo eciam incompatibilia si sibi uigore dictarum litterarum aut alias canonice conferrentur libere recipere et quoaduiueret retinere illaque et quodlibet eorum simul uel successiue quociens uellet pro alio uel aliis similibus uel dissimilibus beneficio seu beneficiis duobus tantum incompatibilibus permutare ualeret duximus dispensandum expectabat ante reuocacionem graciarum expectatiuarum per nos nuper xi. kalendas ianuarii proxime preteriti factam infra tempus legitimum acceptauit et de illis sibi prouideri fecit/ ac uigore acceptacionum et prouisionum predictarum ad canonicatus et maioris prebende ac cantorie predictorum possessionem per dilectos filios capitulum Lubicense fuit admissus/ ♦ Cum autem sicut eadem peticio subiungebat predictus Magnus dubitet acceptaciones et prouisiones predictas uiribus non subsistere/ quodque aliqui pretendentes sua forsan interesse illarum occasione ad sedem apostolicam appellarint/ et sicut accepimus canonicatus et prebenda ecclesie Lubicensis ac cantoria predicti adhuc ut prefertur uacare noscantur/ nos uolentes eidem Magno premissorum meritorum suorum intuitu graciam facere specialem ipsumque in eadem ecclesia Lubicensi amplius honorare discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus uos uel duo aut unus uestrum per uos uel alium seu alios canonicatum et prebendam necnon cantoriam predictos/ quequidem cantoria dignitas non tamen maior post pontificalem in eadem ecclesia Lubicensi existit et cui cura non imminet animarum et ad quam quis per electionem non assumitur et quorum ac canonicatus et maioris prebende ipsius ecclesie Sleswicensis necnon parrochialis ecclesie in Kellinghusen dicte Bremensis diocesis quos eciam tunc certis modis uacantes idem Magnus uigore dictarum litterarum infra tempus legitimum se asserit acceptasse et de illis sibi prouisum fuisse et de quibus etiam hodie per alias litteras nostras de nouo sibi graciose mandauimus prouideri/ fructus redditus et prouentus triginta marcharum argenti puri secundum extimacionem predictam ualorem annuum[3] ut idem Magnus asserit non excedunt/ siue adhuc per huiusmodi obitus predictorum Alberti et Volmari/ uel alias quouis modo aut ex alterius cuiuscumque persona seu cantoria ipsa per constitucionemfelicis recordacionis Iohannis pape XX II predecessoris nostri que incipit Execrabilis uel per liberam resignacionem alicuius per eum de illis coram notario publico et testibus extra eandem curiam sponte factam (---) deuoluta uel ipsi canonicatus et prebenda ecclesie Lubicensis ac cantoria ex eo generaliter quod Albertus et Volmarus uel persona huiusmodi illos tunc obtinentes ipsos in aliquem euentum ex uoluntate sedis predicte dimittere tenebantur uel alias specialiter disposicioni apostolice reseruati existant/ et eciam si Albertus uel Volmarus aut persona huiusmodi collectores uel succollectores fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum seu eiusdem sedis uel alicuius ex uenerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus familiares fuerint/ eidem Magno dummodo ipse in canonicatu et prebenda ecclesie Lubicensis et cantoria predictis intrusus non fuerit et tempore date presencium non sit in eisdem canonicatu et prebenda ac cantoria alicui specialiter ius quesitum cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinenciis suis prefato Magno auctoritate predicta conferre et assignare curetis. inducentes eum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et prebende ac cantorie. iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendentes inductum. amotis quibuslibet illicitis detentoribus ab eisdem ac facientes eundem Magnum uel dictum procuratorem pro eo ad prebendam in dicta ecclesia Lubicensi in canonicum (---) assignatis/ et ad cantoriam prefatas ut est moris admitti/ sibique de ipsorum canonicatus et prebende ac cantorie fructibus (---). non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus dicte ecclesie Lubicensis illis presertim quibus caueri dicitur quod nullus dictam cantoriam assequi et obtinere ualeat nisi canonicus actu prebendatus et in percepcione fructuum canonicatus et prebende suorum ipsius ecclesie existat et resideat in eadem contrariis (---) alia quauis auctoritate in eadem ecclesia Lubicensi in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant/ seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis ac dignitatibus personatibus uel officiis ipsius ecclesie Lubicensis speciales (---) quibus omnibus prefatum Magnum in assecucione canonicatus et maioris prebende ecclesie Lubicensis ac cantorie predictorum uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem canonicatuum et maiorum prebendarum ac dignitatum personatuum uel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari/ seu si uenerabili fratri nostro ..[4] episcopo et dilectis filiis capitulo Lubicensi prefatis uel quibusuis (---) quodque de canonicatibus et maioribus prebendis ac dignitatibus personatibus uel officiis ipsius ecclesie Lubicensis aut aliis beneficiis ecclesiasticis (---) mencio specialis/ aut si prefatus Magnus presens (---) consuetudinibus ipsius ecclesie Lubicensis solitum (---) illud prestet. ♦ Nos enim exnunc (---) attemptari ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto kalendas aprilis anno quartodecimo.

1. thesaurario] efter overstreget archidiacono Aa. 2. taxacionem decime] rettet fra communem extimacionem under tilføjelse af decime i marg., signeret Iacobus Aa. 3. annuum] herefter gennemstreget non Aa. 4. ..] = Iohanni. .

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sin ærværdige broder, biskoppen af Tuy, og til sine elskede sønner, provsten i Vidå ved kirken i Slesvig og skatmesteren ved kirken i Lübeck, hilsen o. s. v. Det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Magnus Brasche, gejstlige i Bremen stift, anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. En ansøgning, der jo for nylig blev forelagt os på nævnte Magnus' vegne, indeholdt, at da fordum det kanonikat og den større præbende ved kirken i Lübeck, som afdøde Albrecht Gotgemak, kannik, samt kantordømmet ved samme kirke, som afdøde Valdemar Warendorp, kantor ved samme kirke, besad, mens de levede, blev ledige ved denne Albrecht og denne Valdemars død, de, som afgik ved døden uden for den romerske kurie, godtog samme Magnus inden det lovformelige tidspunkt fornævnte således ledige kanonikat og større præbende og kantordømme i kraft af et brev fra os, der nådigt var tilstået ham, hvorved han, der, som han forsikrer, da var i sin alders tyvende år eller deromkring, ventede på eet eller to eller tre eller flere kirkelige beneficier, selv om dette ene eller et af disse to eller tre eller flere var forbundet med sjælesorg eller en dignitet, et personat eller officium ved den ærkebiskoppelige kirke eller den største efter den biskoppelige ved domkirken eller den vigtigste af disse ved kollegiatkirken, og man plejede at antages til den eller det ved valg, og deres frugter, indtægter og indkomster ikke oversteg 60 mark lødigt sølv i årlig værdi i overensstemmelse med indtægtsangivelsen, hvortil de i fællesskab eller hver for sig havde ret til overdragelse, provision, præsentation, valg eller al anden rådighed, selv om nogle af disse beneficier var kanonikater og større præbender ved fornævnte kirke i Lübeck og kirkerne i Bremen og Schwerin og Slesvig, i hvilke man vidste, at der var større, middelstore og mindre præbender, korpræbender og ikke-korpræbender, kapitel- og ikke- kapitelpræbender og adskilte præbender, eller to af disse var forbundet med sjælesorg i stæderne og stifterne Bremen, Lübeck, Schwerin og Slesvig, når det eller de da enten på een gang eller efter hinanden blev ledige, og i hvilket brev det er vor vilje, at denne Magnus frem for alle, der ligeledes med vor myndighed ligeledes med en lignende eller ikke-lignende eller enhver anden fortrinsrets fordel - dog med undtagelse af vore ærværdige brødre den hellige romerske kirkes kardinaler og vore elskede sønner medlemmerne af vor husstand, der virkeligt tjener os i huset - har ventebrev på dette eller disse beneficier, skal have fortrinsret til at opnå dette eller disse beneficier, og ved hvilket brev vi ligeledes har ladet samme Magnus give dispensation både angående denne mangel ved alderen og til, at han frit kunne modtage et beneficium med sjælesorg eller disse to ellers uforenelige beneficier med sjælesorg, hvis de på kanonisk overdroges ham i kraft af nævnte brev eller iøvrigt, og beholde dem, så længe han levede, og, så ofte han ønskede det, bortbytte ethvert af dem på een gang eller efter hinanden for et andet eller andre lignende eller ikke-lignende beneficier, dog blot to uforenelige, før det tilbagekald af ventebrevet, der foretoges af os for nylig sidst forbigangne 22. december, og lod sig dem give ved provision, og i kraft af fornævnte godtagelser og provisioner blev han godkendt af vore elskede sønner kapitlet i Lübeck til fornævnte kanonikat og større præbende og kantordømme. Men da, således som samme ansøgning tilføjede, fornævnte Magnus tvivler om, at fornævnte godtagelser og provisioner står ved magt, og at nogle, der foregiver at have interesse heri, med anledning af dem har appelleret til det apostoliske sæde, og fornævnte kanonikat og præbende ved kirken i Lübeck og kantordømme, som vi har hørt, stadig som fornævnt vides at være ledige, og da vi ønsker at vise samme Magnus særlig nåde i betragtning af hans fornævnte fortjenester og yderligere hædre ham i samme kirke i Lübeck, pålægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller en af Eder personlig eller ved en eller flere andre på fornævnte myndighed med fuld kanonisk ret og al ret og tilbehør skal sørge for at overdrage og anvise fornævnte Magnus fornævnte kanonikat og præbende samt kantordømmet, hvilket kantordømme dog ikke er den største dignitet efter den biskoppelige i samme kirke i Lübeck, og som ikke er forbundet med sjælesorg, og hvortil man ikke antages ved valg, og frugterne, indtægterne og indkomsterne af disse og af et kanonikat og en større præbende ved denne kirke i Slesvig samt sognekirken i Kellinghusen i nævnte Bremen stift, som samme Magnus, da de ligeledes dengang på bestemte måder var ledige, forsikrer, at han i kraft af nævnte brev inden for det lovformelige tidspunkt har godtaget, og er givet ham ved provision, og som vi ligeledes i dag ved et andet brev fra os har befalet på ny skulle gives ham nådigt ved provision, ikke overstiger, som samme Magnus forsikrer, 30 mark lødigt sølv i årlig værdi ifølge fornævnte indtægtsangivelse, hvad enten de stadig er ledige ved disse fornævnte Albrecht og Valdemars død eller iøvrigt på enhver måde eller fra en hvilken som helst anden person eller dette kantordømme ved vor forgænger - salig ihukommelse - pave Johannes 22.s bestemmelse, som begynder: Forbandelsesværdig, eller ved, at en eller anden frivilligt af egen drift har givet afkald på dem uden for samme kurie i nærværelse af en offentlig notar og vidner, selv om ( - - - )3) hjemfaldet til det apostoliske sæde, eller dette kanonikat og denne præbende ved kirken i Lübeck og kantordømmet i almindelighed, fordi Albrecht og Valdemar eller denne person, der da besad dem, skulle afstå dem ved et eller andet udfald efter fornævnte sædes vilje, eller iøvrigt særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og selv om Albrecht eller Valdemar eller denne person har været kollektorer eller underkollektorer af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer eller i tjeneste ved samme sæde eller hos en af vore ærværdige brødre, den hellige romerske kirkes kardinaler, når blot denne ikke har trængt sig ind i fornævnte kanonikat og præbende ved kirken i Lübeck og kantordømme, og der på tidspunktet for dette brevs givelse ikke særligt er søgt ret for nogen angående samme kanonikat, præbende og kantordømme. I skal fremdeles indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og præbende og kantordømme og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet alle ulovlige besiddere er fjernet fra samme, og sørge for at skaffe samme Magnus eller nævnte befuldmægtigede for ham anerkendelse til præbenden i nævnte kirke i Lübeck som kannik ( - - - )3) nævnte fulde ret, og, som det er skik, antagelse til fornævnte kantordømme, og sørge for, at der fuldt ud ( - - - )3) oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende og dette kantordømme, idet I ( - - - )3) appel, uanset alle bestemmelser og sædvaner ved nævnte kirke i Lübeck, der strider herimod, og især dem, hvorved siges at være fastsat, at ingen kan opnå og besidde nævnte kantordømme, medmindre han faktisk er kannik med præbende, og han er og residerer i samme ved oppebærelsen af frugterne af sit kanonikat og sin præbende, selv om ( - - - )3) anerkendt som kanniker i samme kirke i Lübeck eller gør påstand om anerkendelse eller af fornævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og præbender og digniteter, personater eller officier ved denne kirke i Lübeck, eller almindeligt brev ( - - - )3). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Magnus frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå fornævnte kanonikat og større præbende ved kirken i Lübeck og fornævnte kantordømme, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og større præbender og digniteter, personater eller officier eller beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde), uanset om vor fornævnte ærværdige broder (Johan), biskop, og vore fornævnte elskede sønner kapitlet i Lübeck eller hvilke som helst ( - - - )3), og at kanonikater og større præbender og digniteter, personater eller officier ved denne kirke i Lübeck eller andre kirkelige beneficier, ( - - - )3) omtale sted; (Eders overdragelse skal også gælde), hvis fornævnte Magnus ( - - - )4) denne kirke i Lübecks bestemmelser ( - - - )3) i egen person. Thi vi erklærer ( - - - )3) i denne sag. Givet ved S. Pietro i Rom den 29. marts i vort (pontifikats) fjortende år.