1403. 2. april.


Alardus Lewgghenoet, gardian for franciskanerne i Kampen, vidimerer kong Valdemar 3.s brev af 1326 5. september.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis et singulis presencia uisuris et audituris ego frater Alardus Legghenoet gardianus fratrum minorum in Campen facio manifestum presentibus liquide protestando me uidisse et perlegisse litteras serenissimi principis Waldemari dei gracia Danorum. Slauorum regis ac ducis Estonie. uero suo sigillo sigillatas sanas integras non abolitas non cancellatas omni uicio et suspicione carentes quarum tenor de uerbo ad uerbum fuerat iste seriatim/ ♦ Waldemarus dei gracia Danorum Sclauorumque rex/ etc. = Dipl. Dan. 2. rk. IX nr. 314\ ♦ In cuius uisionis euidens testimonium sigillum conuentus predicti. presentibus duxi apponendum. ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo tercio mensis aprilis die secunda\

Oversættelse

Jeg broder Alardus Legghenoet, gardian for franciskanerne i Kampen, gør det indlysende for alle, der får dette brev at se og høre, idet jeg klart erklærer med dette brev, at jeg har set og gennemlæst et brev af den høje fyrste Valdemar, af Guds nåde de danskes og venders konge og hertug af Estland, beseglet med hans rette segl, helt og holdent, ustungent, ufordærvet, ubeskadiget og umistænkeligt i enhver henseende, hvis ordlyd ord til andet var denne ord for ord: Valdemar, af Guds nåde de danskes og venders konge (o. s. v. = D RB. I I 9 nr. 314). Til klart vidnesbyrd om denne syning har jeg ladet fornævnte konvents segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 den 2. april.