1403. 2. april. Roskilde


Kong Erik 7. af Pommern pålægger ridderne Hans Podebusk og hr. Anders Olufsen af Næsby, der strides om en lod i Gryde å mølle, at give møde om 14 dage for kongens retterting med deres dokumenter.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Slauorum Gothorumque rex et dux Pomarnensis Siælendiam inhabitantibus salutem et graciam ♦ Mandamus domino Iohanni de Pudbusk militi ex una parte et domino Andree Olaui de Næsby militi parte ex altera inter quos litigium et accio super quandam partem molendini dicti Grydæ aa uertuntur ut assumptis secum documentis partis utriusque ad quartam decimam diem a data presencium in placito nostro iusticiario compareant pro huiusmodi accione et litigio legitime legaliter terminandis ♦ Datum Roskildis anno domini m°cd° tercio feria secunda post octauam annunciacionis beate uirginis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms nostro iusticiario.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde. Vi pålægger hr. Hans Podebusk, ridder, på den ene side og hr. Anders Olufsen af Næsby, ridder, på den anden, mellem hvem der verserer strid og retssag om en lod i møllen, kaldet Gryde å, at de om 14 dage fra dette brevs givelse skal give møde på vort retterting, idet begge parter tager deres dokumenter med sig, for på lovformelig vis at få bragt denne strid og retssag lovligt til afslutning. Givet i Roskilde i det Herrens år 1403 mandagen efter ottendedagen efter den hellige jomfrus bebudelsesdag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.