[1403]. 14. april. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger John, jarl af Somerset og høvedsmand i Calais, at tage 30 tønder vin tilhørende Detmar Blå, borger i Ribe, og to borgere fra Ypres i Flandern i sikker forvaring, såfremt John Mulsho ikke tilbageleverer vinen til de nævnte ejermænd.

Tekst efter Aa:

Tekst

Rex carissimo fratri suo Iohannicomiti Somertunensicapitaneo uille nostre Cales/ salutem. ♦ Cum per breue nostrum preceperimus Iohanni Mulshoarmigero commoranti in uilla predicta quod triginta dolia uini Iohannis Palyng et Iohannis Dyneburgensium uille de Ipre in Flandria et Tydemere Blaweburgensis de Rypes in Dacia nuper supra mare in quadam naui indebite et minus iuste ac contra formam presencium treugarum per ipsum Iohannem Mulsho capta et in custodia sua adhuc existencia eisdem Iohanni Palyng Iohanni Dyne et Tydemere seu eorum in hac parte attornatis sine dilacione diliberet uobis mandamus quod si predictus Iohannes Mulsho predicta triginta dolia uini prefatis Iohanni Palyng Iohanni Dyne et Tydemere seu eorum attornatis liberari recusauerit tunc uina illa absque dissipacione seu elongacione eorum quousque aliud a nobis inde habueritis in mandatis saluo et secure custodiri faciatis. ♦ Teste (rege apud Westmonasterium xiiii die aprilis).(rege indtil aprilis)[1]

1. (rege indtil aprilis)] ut supra Aa.

Oversættelse

Kongen til sin kære broder John, jarl af Somerset, høvedsmand i min by Calais. Da vi med vort brev har befalet John Mulsho, væbner i førnævnte by, uden tøven at udlevere 30 tønder vin tilhørende Johanes Palyng og Johannes Dyne, borgere i byen Ypres i Flandern, og Detmar Blå, borger i Ribe i Danmark, nylig uforskyldt og uretfærdigt og imod bestemmelserne i den nuværende våbenhvile taget fra et skib på havet af førnævnte John Mulsho, og endnu befindende sig i hans varetægt, til samme Johannes Palyng, Johannes Dyne og Detmar, eller til deres stedfortrædere i denne sag, befaler vi Eder, hvis førnævnte John Mulsho nægter at udlevere de førnævnte 30 tønder vin til føromtalte Johannes Palyng, Johannes Dyne og Detmar, eller deres stedfortrædere, at sørge for, at disse vine sikkert og uskadt tages i forvaring uden at ødelægge dem eller føre dem for langt bort, indtil I får anden besked af os i en skriftlig ordre. Med kongen som vidne i Westminster 14. april.