[1403]. 14. april. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger borgmesteren og fogederne i Feversham at tilbagelevere 15 tønder vin til Detmar Blå, borger i Ribe, og to borgere fra Ypres i Flandern, da vinen var frarøvet dem på havet imod den gældende våbenstilstand.

Tekst efter Aa. De forkortede formler er udfyldt efter nr. 79:

Tekst

Rex dilectis sibi maiori et balliuis de Feueresham. salutem ♦ Quia datum est nobis intelligi quod quindecim dolia uini (Iohannis Palyng et Iohannis Dyneburgensium uille de Ipre in Flandria et Tydemere Blaweburgensis de Rypes in Dacia nuper supra mare in quadam naui indebite et minus iuste ac contra formam presencium)[1] treugarum et tunc sic per Thomam BarounHenricum Rogerum et Thomam Martyn de Romney capta et per ipsos usque dictam uillam de Feueresham ibidem uendenda traducta et cariata fuerunt et ibidem adhuc existunt uobis precipimus (firmiter iniungentes quod si ita est/ tunc uina predicta prefatis Iohanni Palyng Iohanni Dyne et Tydemere seu eorum in hac parte attornatis sine dilacione liberetis. ♦ Et si causa racionabilis subfuerit quare id nimine facere debeatis. tunc in propriis personis uestris sitis coram nobis et consilio nostro apud Westmonasterium a die pasche proxime futuro in tres septimanas ad nos et dictum consilium nostrum de causa illa ibidem plenius informandum et ad faciendum ulterius et recipiendum quod per nos et dictum consilium nostrum tunc consideratum fuerit in premissis. ♦ Et hoc sub incumbenti periculo nullatenus omittatis. ♦ Et habeatis ibi hoc breue.)[2] ♦ Teste (rege apud Westmonasterium xiiii die aprilis)[3] .

1. (Iohannis Palyng et Iohannis Dyneburgensium uille de Ipre in Flandria et Tydemere Blaweburgensis de Rypes in Dacia nuper supra mare in quadam naui indebite et minus iuste ac contra formam presencium)] etcetera ut supra usque ibi Aa. 2. (firmiter iniungentes quod si ita est/ tunc uina predicta prefatis Iohanni Palyng Iohanni Dyne et Tydemere seu eorum in hac parte attornatis sine dilacione liberetis. ♦ Et si causa racionabilis subfuerit quare id nimine facere debeatis. tunc in propriis personis uestris sitis coram nobis et consilio nostro apud Westmonasterium a die pasche proxime futuro in tres septimanas ad nos et dictum consilium nostrum de causa illa ibidem plenius informandum et ad faciendum ulterius et recipiendum quod per nos et dictum consilium nostrum tunc consideratum fuerit in premissis. ♦ Et hoc sub incumbenti periculo nullatenus omittatis. ♦ Et habeatis ibi hoc breue.)] etcetera ut supra Aa. 3. (rege apud Westmonasterium xiiii die aprilis)] ut supra Aa.

Oversættelse

Kongen til de for ham kære borgmester og fogeder i Feversham med hilsen. Da man har ladet os forstå, at 15 tønder vin tilhørende Johannes Palyng og Johannes Dyne, borgere i byen Ypres i Flandern, og Detmar Blå, borger i Ribe i Danmark, i et skib på havet, uforskyldt og uretfærdigt, og imod bestemmelserne i den nuværende våbenhvile, nylig og da således blev taget af Thomas Baron, Henry, Roger og Thomas Martin fra Romney og af dem ført og fragtet til nævnte by Feversham for at blive solgt der, og de endnu befinder sig sammesteds, befaler og pålægger vi Eder fast at, hvis det forholder sig således, udlevere førnævnte vin til øromtalte Johannes Palyng, Johannes Dyne og Detmar, eller til deres stedfortrædere i denne sag uden tøven. Og hvis der er en fornuftig grund til ikke at burde gøre dette, da skal I personligt møde for os og vort råd i Westminster fra næstfølgende påskedag og tre uger frem for at informere os og vort råd nøjere om denne grund, og for fremover at gøre og modtage, hvad der da af os og vort nævnte råd bliver besluttet angående de føromtalte ting. Og dette må I under tilbørlig straf på ingen måde undlade. Og I skal der medbringe dette brev. Med kongen som vidne i Westminster 14. april.