1403. 19. april.


Broder Theodericus, Antonitterordenens befuldmægtigede og nuntius til rigerne Danmark, Sverige og Norge, optager C. Birgersdatter fra Virestad sogn i Värend i ordenens broderskab og gør hende delagtigt i ordenens gode gerninger.

Tekst efter nil

Tekst

Broder Theodericus, Antonitterordenens befuldmægtigede og nuntius ad regna Dacie , Swecie et Norwegie, optager C. Birgersdatter fra Virestad sogn i Värend i ordenens broderskab og gør hende delagtig i ordenens gode gerninger.

Oversættelse

Broder Theodericus, Antonitterordenens befuldmægtigede og nuntius i rigerne Danmark, Sverige og Norge, optager C. Birgersdatter fra Virestad sogn i Värend i ordenens broderskab og gør hende delagtig i ordenens gode gerninger