1403. 21. april. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger biskop Peder af Roskilde at indstifte et dominikanernonnekloster på Gavnø efter forbillede af Roskilde sankt Agnete kloster af det gods, der var testamenteret til dette formål af fru Ida Pedersdatter, enke efter Torkil Nielsen, og bemyndiger ham til at overflytte otte eller ni nonner hertil fra sankt Agnete kloster.

Tekst efter Aa

Tekst

Bonifacius etcetera uenerabili fratri Petroepiscopo Roschildensi salutem etcetera. ♦ Pie postulacio uoluntatis effectu debet prosequente compleri et ut sacre religionis uigor succrescat uberius et deuocionis sinceritas laudabiliter enitescat ♦ Sane dudum pro parte carissime in Christo filie nostre Margareteregine Dacie illustris nobis exposito quod quondam Ydarelictaquondam Thorkilli Nicolailaiciuidua de propria salute recogitans et cupiens terrena in celestia et transitoria in eterna felici comercio commutare omnia bona sua et specialiter curiam suam Gladsaxe in diocesi Lundunensi consistentem ad hoc pia et prouida intencione reliquerat quod in dicta curia monasterium certi approbati ordinis fundaretur et de bonis eisdem dotaretur quodque certa curia ipsius regine curia Annes uulgariter appellata in tua diocesi Roschildensi consistens multo utilior et eciam commodosior quod in ipsa huiusmodi monasterium fundaretur extiterat ipsaque regina eciam zelo deuocionis accensa ad hoc quod huiusmodi monasterium fundaretur pariter et dotaretur in eadem curia Annes uocata utpote in loco[1] magis congruo et honesto predictam curiam suam pro eadem curia Gladsaxe desiderabat permutare necnon pro parte dicte regine nobis tunc humiliter supplicato ut eandem permutacionem fieri per discretum aliquem mandaremus ♦ Nos tibi tuo nomine proprio non expresso per alias nostras litteras dedimus in mandatis ut de predictis curiis et earum ualore atque aliis circumstanciis uniuersis que circa hec forent attendenda autoritate nostra te diligenter informares et si per informacionem huiusmodi reperires quod prefata curia ipsius regine melior et utilior esset ad hoc quod dictum monasterium inibi fundaretur quam erat curia predicta per eandem uiduam ut premittitur relicta predictam curiam per eandem uiduam relictam pro ipsa curia eiusdem regine autoritate nostra studeres permutare prout in ipsis litteris plenius continetur ♦ Postmodum uero sicut exhibita nobis nuper pro tua et dicte regine parte peticio continebat tu ad execucionem dictarum litterarum procedens quia per informacionem per te super hoc habitam dictam curiam regine prefate meliorem et utiliorem esse ad hoc quod dictum monasterium inibi quam quod in relicta curia memorata fundaretur unde tu qui executor et dicta regina que executrix ut asseritis ultime uoluntatis Yde predicte per eam deputati fuistis inuicem permutacionem huiusmodi fecistis quodque successiue tu et dicta regina prouide considerantes quod dictum monasterium posset in loco uocato Gabenodicte tue diocesis tamquam ad hoc magis comodose et abiliori[2] fundari unde tu et regina prefati nouum monasterium in eodem loco Gabeno construi et fundari incepistis opere non modicum sumptuoso quod eciam perficere dictumque monasterium nouum competentibus redditibus dotare proponitis pro una abbatissa pro tempore et conuentu monialium ordinis sancti Augustini quequidem abbatissa et moniales uiuere debeant pro tempore iuxta dilectarum in Christo filiarum priorisse[3] et monialium monasterii sancte Agnetis Roschildensis per priorissam soliti gubernari[4] ordinis predicti sub cura et secundum instituta fratrum predicatorum uiuencium mores et uitam necnon eciam regularia instituta earundem ♦ Cum autem sicut eadem peticio subiungebat ad hoc quod huiusmodi cultus in eodem nouo monasterio pro tempore habeatur et obseruancia eiusdem ordinis uigeat necnon dictum nouum monasterium in spiritualibus et temporalibus proficere possit non mediocriter expediat immo necessarium sit omnino quod octo uel nouem ex monialibus dicti monasterii sancte Agnetis que triginta uel circa sunt in numero ad ipsum nouum monasterium transferantur que perpetue resideant et domino famulentur in ipso et que ex se ipsis unam eligant ad hoc ydoneam in earum et dicti noui monasterii abbatissam cuius electio per te uel successores[5] huiusmodi pro tempore confirmetur quodque abbatissa et moniales huiusmodi ac persone que in eodem nouo monasterio residebunt pro tempore tue et successorum tuorum episcoporum Roschildensium qui erunt pro tempore iurisdictioni et potestati ordinarie in omnibus sint subiecte ac per te necnon successores tuos eisdem abbatisse et monialibus ipsis eiusdem noui monasterii ydoneus sacerdos eciam per te ac eosdem successores pro tempore deputetur qui missas et alia diuina officia[6] * in capella seu ecclesia dicti noui monasterii in presencia earundem abbatisse ac monialium dicti noui monasterii celebrare ipsarum quoque confessiones audire necnon eis penitencias salutares imponere atque ipsis ecclesiastica sacramenta ministrare pro tempore sit astrictus pro parte tua et dicte regine nobis fuit humiliter supplicatum ut super hoc et alias statui et utilitati dicti noui monasterii oportune prouidere de speciali gracia dignaremur ♦ Nos igitur ut huiusmodi deuocio quam tu et dicta regina non absque magne laudis preconio ad nos et eandem ecclesiam gerere comprobamini et eciam diuinus cultus et regularis obseruancia huiusmodi in partibus illis feruencius augeatur huiusmodi supplicacionibus inclinati recipiendi per te de ipso monasterio sancte Agnetis huiusmodi hac uice duntaxat octo uel nouem moniales de quibus tibi uidebitur ad hoc ydoneas et utiles necnon illas ad predictum nouum monasterium transferendi eciam forsan renitentes seu inuitas ac inibi collocandi uel ponendi que sub huiusmodi obseruancia regulari predicti ordinis iuxta eadem instituta necnon mores et uitam earundem abbatisse et monialium dicti monasterii sancte Agnetis ibidem uiuere necnon in eodem nouo monasterio sancti Augustini quandiu uitam duxerint in humanis altissimo famulari et que unam ex se ipsis ad hoc utilem et ydoneam in abbatissam eiusdem noui monasterii eligere teneantur et huiusmodi eleccionem dummodo alias canonice facta fuerit per te aut successores huiusmodi pro tempore confirmandi ipsamque abbatissam pro tempore benedicendi ac faciendi sibi per subditos suos reuerenciam et obedienciam debitas exhiberi necnon eciam dictum presbiterum qui missas et alia diuina officia huiusmodi in eadem capella seu ecclesia huiusmodi in presencia dictarum abbatisse et monialium eiusdem noui monasterii celebret ipsarumque confessiones audiat et imponat eisdem pro commissis penitenciam salutarem necnon ministret sacramenta huiusmodi pro tempore deputandi ac eciam dictum nouum monasterium quociens expedierit in capite et in membris uisitandi et excessus <commiss>os[7] per abbatissam et moniales necnon alias personas huiusmodi quas in eodem nouo monasterio residere pro tempore contingerit iuxta dicti ordinis regularia instituta huiusmodi puniendi et corrigendi necnon contradictores quoslibet et rebelles per censuram ecclesiasticam appellacione postposita compescendo tibi et successoribus ipsis pro tempore plenam et liberam autoritate apostolica tenore presencium concedimus facultatem. ♦ Uolumus autem et eadem autoritate decernimus quod abbatissa et moniales ac persone huiusmodi que in dicto nouo[8] monasterio residebunt pro tempore omnibus priuilegiis indulgenciis graciis exempcionibus ac libertatibus alias uti et gaudere debeant quibus predicte priorissa[9] et moniales eiusdem monasterii sancte Agnetis pro tempore ex concessionibus apostolicis gaudent seu eciam quomodolibet pociuntur non obstante si aliquibus communiter uel diuisim a sede apostolica sit indultum quod interdici suspendi uel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum undecimo kalendas maii anno quartodecimo.

1. in loco] tilf. i marginen Aa. 2. abiliori] = habiliori. 3. priorisse] rettet i marginen fra abbatisse med bemærkningen Corrigitur de mandato Iacobus Aa. 4. per priorissam soliti gubernari] tilf. i marginen, underskrevet Iacobus Aa. 5. successores] rettet i marginen fra superiores, underskrevet Iacobus Aa. 6. officia] officia qui Aa. 7. <commiss>os] quos Aa. 8. nouo] tilf. i marginen Aa. 9. priorissa] rettet i marginen fra abbatissa Aa.

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sin ærværdige broder Peder, biskop af Roskilde, hilsen o. s. v. Den fromme viljes anmodning bør opfyldes med befordrende virkning, og for at den hellige fromheds styrke til overmål kan vokse til og den oprigtige fromhed stråle prisværdigt i sin fulde glans. Da det i sin tid jo blev forelagt os på vor kære datter i Kristus Margrete, Danmarks berømmelige dronning, at afdøde Ida, efterladt enke efter afdøde Torkil Nielsen, lægmand, der tænkte på sin egen frelse og ønskede at ombytte det jordiske med det himmelske og det forgængelige med det evige ved en lykkelig handel, i from og fremsynet hensigt havde efterladt alt sit gods og særligt sin går i Gladsax i Lunds stift hertil, at der i nævnte gård skulle indstiftes et kloster af en bestemt godkendt orden, og det skulle doteres af samme gods, og at en bestemt gård tilhørende denne dronning, gården, der på folkesproget kaldes Annæs, i Dit Roskilde stift var meget nyttigere og ligeledes mere fordelagtigt til, at der på denne kunne indstiftes dette kloster, og at denne dronning, ligeledes optændt af nidkær fromhed, ønskede at mageskifte sin fornævnte gård for samme gård Galdsax hertil, at dette kloster skulle indstiftes og i lige måde doteres i samme gård Annæs, d. v. s. på et mere passende og agtværdigt sted, samt da det da på nævnte dronnings vegne ydmygt blev bønfaldet os om, at vi skulle befale, at samme mageskifte skulle ske gennem en eller anden god mand, pålagde vi Dig, idet Dit eget navn ikke blev udtrykt, som vor befaling ved et andet brev fra os, at Du med vor myndighed omhyggeligt skulle skaffe Dig underretning om fornævnte gårde og deres værdi og alle andre omstændigheder, som skulle tages i betragtning desangående, og hvis Du ved denne underretning fandt, at denne dronnings fornævnte gård var bedre og nyttigere dertil, at nævnte kloster kunne grundlægges sammesteds, end fornævnte gård, der var efterladt af samme enke som fornævnt, skulle Du stræbe efter med vor myndighed at mageskifte fornævnte gård, der var efterladt af samme enke, for denne samme dronnings gård, således som det fuldstændigt indeholdes i dette brev. Men da Du senere, således som en ansøgning, der for nylig er forelagt os på Dine og nævnte dronnings vegne, indeholdt, skred til udførelsen af nævnte brev, og eftersom Du ved den undersøgelse, Du har afholdt herom, (har fundet), at fornævnte dronnings nævnte gård var bedre og nyttigere hertil, at nævnte kloster skulle indstiftes sammesteds end i omtalte efterladte gård, har Du og nævnte dronning, der, som I forsikrer, er blevet udpeget af fornævnte Ida til eksekutorer af hendes sidste vilje, derfor iværksat dette mageskifte, og da Du og nævnte dronning derefter, fremsynet betænkte, at nævnte kloster kunne indstiftes på det sted, der kaldes Gavnø, i Dit nævnte stift som mere bekvemt og passende hertil, har Du og fornævnte dronning derfor påbegyndt at opføre og indstifte et nyt kloster på samme sted Gavnø ved en ikke ringe kostbar indsats, hvilket I ligeledes agter at fuldføre og dotere nævnte nye kloster med passende indtægter for en abbedisse til enhver tid og et konvent af nonner af sankt Augustins orden, og denne abbedisse og disse nonner skal til enhver tid leve efter skikke og levned for de elskede døtre i Kristus priorinden og nonnerne i Roskilde sankt Agnete kloster, der plejer at blive styret af en priorinde, af fornævnte orden, der lever under dominikanernes omsorg og efter deres bestemmelser, samt ligeledes efter samme ordensregler. Men da det, således som samme ansøgning tilføjede, af hensyn til dette, at denne dyrkelse til enhver tid skal holdes i samme ny kloster, og overholdelsen af samme orden skal være stærk, samt at nævnte nye kloster kan have fremgang i åndelige og timelige anliggender, i ikke ringe grad kan være til gavn, nej snarere overhovedet er nødvendigt, at otte eller ni af nonnerne i nævnte sankt Agnete kloster, som er 30 eller deromkring i tallet, overføres til dette nye kloster, hvor de skal bo evindeligt og tjene Herren sammesteds, og som blandt dem selv skal vælge en hertil egnet til deres og nævnte nye klosters abbedisse, hvis valg til enhver tid skal stadfæstes af Dig eller disse efterfølgere, og at denne abbedisse og disse nonner og de personer, som til enhver tid skal bo i samme ny kloster, i alt skal være underkastet Din og Dine efterfølgere, de til enhver tid værende biskopper af Roskildes stiftsbiskoppelige retshåndhævelse og magt, og gennem Dig og Dine efterfølgere skal der til enhver tid udpeges en egnet præst for samme abbedisse og nonner i samme nye kloster ligeledes gennem Dig og samme efterfølgere, og han skal til enhver tid være bundet til at holde messer og andre gudstjenester i nævnte nye klosters kapel eller kirke i nærværelse af samme abbedisse og nonner i nævnte nye kloster, også høre deres bekendelser samt pålægge dem frelsebringende bod og meddele dem de kirkelige sakramenter, blev der på Dine og nævnte dronnings vegne ydmygt bønfaldet os om, at vi af særlig nåde ville værdiges gunstigt at drage omsorg for dette og iøvrigt for nævnte nye klosters stilling og tarv. Idet vi derfor, for at denne hengivenhed, som Du og nævnte dronning ikke uden stor lovprisnings ry godtgøres at nære til os og samme kirke, og ligeledes gudsdyrkelsen og opretholdelsen af denne orden glødende kan forøges i de egne, bøjer os for disse bønner, tilstår vi Dig og disse efterfølgere til enhver tid med apostolisk myndighed i kraft af dette brev fuld og fri adgang til, at der blot denne gang modtages otte eller ni nonner af Dig fra dette sankt Agnete kloster, som synes Dig egnede og nyttige hertil, samt overføre dem til fornævnte nye kloster, selv om de muligvis gør modstand eller er uvillige, og anbringe eller nedsætte dem sammesteds, og de skal leve sammesteds under denne overholdelse af klosterreglen for fornævnte orden efter samme bestemmelser samt skikke og levned som for samme abbedisse og nonner i nævnte sankt Agnete kloster samt tjene den Højeste i samme nye sankt Augustins kloster, sålænge de lever, og de skal vælge en blandt dem selv hertil nyttig og egnet til abbedisse for samme nye kloster, og til gennem Dig eller disse efterfølgere til enhver tid at stadfæste dette valg, når blot det iøvrigt er foregået på kanonisk vis, og til at velsigne denne abbedisse til enhver tid og sørge for, at der vises hende tilbørlig ærbødighed og lydighed af hendes undergivne, samt til ligeledes til enhver tid at udpege nævnte præst, som skal holde disse messer og andre gudstjenester i samme kapel eller denne kirke i nærværelse af nævnte abbedisse og nonner i samme nye kloster og høre deres bekendelser og pålægge samme frelsebringende bod for det begåede samt meddele disse sakramenter, og til ligeledes at visitere nævnte nye kloster, så ofte det er til gavn, i hoved og lemmer og til at straffe og rette de forseelser, der er begået af denne abbedisse, disse nonner samt disse andre personer, som til enhver tid måtte bo i samme nye kloster, ifølge disse nævnte ordens regler og bestemmelser samt tugte alle, der sætter sig op herimod, og som er genstridige, med kirkens straf under udelukkelse af appel. Men det er vor vilje, og vi erklærer med samme myndighed, at denne abbedisse og disse nonner og personer, som til enhver tid bor i nævnte nye kloster, iøvrigt skal og fryde sig over alle de privilegier, benådninger, nådesbevisninger, eksimeringer og friheder, som fornævnte priorinde og nonner i samme sankt Agnete kloster til enhver tid fryder sig over efter apostoliske bevillinger eller ligeledes på enhver måde er i besiddelse af, uanset om nogle i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af det apostoliske sæde, at de ikke kan rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og udtrykkeligt og ord til andet omtaler den bevilling. Givet ved S. Pietro i Rom den 21. april i vort (pontifikats) fjortende år.