1403. 21. april. Ribe byting


Tingsvidne af Ribe byting om, at Jens Greverod, borgmester i staden Ribe, skøder sin badstue i Sudergade til Ribe by.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Andreas Henricsson. Laurencius Deghen. Petrus Eygesson. Hermannus Remesnidere. Henricus Kremer. Hintze van Bethem et Iosep. salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri. quod sub anno domini. mo. cd. tercio. sabato ante dominicam quasimodogeniti. constitutus coram nobis ac aliis fidedignis in multitudine copiosa. in placito nostro seuili[1] Ripis. in medio quatuor liminum. discretus uir et honestus. Iohannes Greuerod. proconsul ciuitatis Ripensis. stupam suam uulgariter badstoůe. broostoůe proprie dictam. in platea Sutorgathe sita. tam fundum quam lapides. super eodem fundo pronunc existentes. ciuitati Ripensi schotauit / alienauit / et resignauit / iure perpetuo possidendam. recognoscens. se pro predictis plenum et sufficiens. precium. uidelicet pro stupa fundo et lapidibus. integre subleuasse. et ad uoluntatem suam totaliter recepisse. unde obligauit se suosque heredes predicte ciuitati Ripensi dictum fundum atque lapides. liberare et disbrigare ab impeticionibus quorumcumque. ♦ Ut autem premissa. rata et grata permaneant. et in postero. aliquod dubium exinde non oriatur. ego Iohannes Greuerod predictus. sigillum meum. in testimonium. et euidenciam firmiorem. una cum sigillis uirorum discretorum predictorum. presentibus duxi appendendum. ♦ Datum anno die et loco supradictis\

1. seuili] = ciuili.

Oversættelse

Anders Henriksen, Lars Daghen, Peder Eigesen, Herman Remsnider, Henrik Kræmmer, Hintze van Bethem og Josef til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1403 lørdagen før søndagen Quasi modo geniti mødte for os og andre troværdige mænd i talrig mængde på vort byting i Ribe midt mellem de fire stokke den gode og hæderlige mand Jens Greverod, borgmester i staden Ribe, og skødede, afhændede og afstod med evig besiddelsesret sin stue, på folkesproget kaldet badstue, med dets egentlige benævnelse brostue i Sudergade, såvel toften som de på samme toft nu værende sten, til staden Ribe. Han erkendte fuldt ud at have oppebåret og helt og fuldt efter sit ønske at have modtaget den fulde og tilstrækkelige betaling for førnævnte, nemlig for stue, toft og sten, han forpligtede derfor sig og sine arvinger til at fri og frigøre førnævnte stad Ribe nævnte toft og sten fra krav fra hvem som helst. For at ovenstående kan forblive anerkendt og godkendt, og der ikke i fremtiden skal rejse sig nogen tvivl derom, har jeg førnævnte Jens Greverod, ladet mit segl tillige med de førnævnte gode mænds segl hænge under dette brev til vidnesbyrd og sikrere bevis. Givet ovennævnte år, dag og sted.