1403. 22. april.


Jens Pape pantsætter Mogenstrup gård samt gods i Tustrup og Vium til Johan Skarpenberg.

Tekst efter nil

Tekst

Item Ies Pabe pantbreff tiill her Iahann [Skarpenberg] ludindis paa Mwnstrup gard y Grindesloffs [.....][1] Tustrup enn gard i Viwm. ♦ Datum mc<d>iii[2] d[ominica quasi]modo geniti.

1. [.....]] lakune på ca. 10 bogstaver. 2. mc<d>iii] mcliii reg.

Oversættelse

Fremdeles Jens Papes pantebrev til hr. Johan Skarpenberg, som lyder på Mogenstrup gård i Grindeslev sogn, .....1) Tustrup, en gård i Vium. Givet 1403 søndag Quasi modo geniti.