1403. [Efter] 22. april. Lübeck


Reces af hansedagen i Lübeck.

Udtog efter Aa:

Tekst

Anno domini mcccciii dominica quasimodogeniti domini nuncii consulares ciuitatum infrascriptarum Lubeke ad placita congregati uidelicet[1] de Hamborch[2] domini Marquardus Schreye et[3] Luneborch[4] / de Winoldus[5] Bacge et Hinricus Catzow/ de Stralessundis [6] Wlffardus[7] Wlfflam [8] et Arnoldus Poleman de Wismaria[9] Hermannus Meyer et[10] Buek[11] / de Prussia[12] de Godfridus[13] Rebber[14] / de Elbingo Hinricus Damerow/ de Gripeswoldis [15] Gosscalcus[16] et Bertrammus de Lubeke/ de Luneborch[17] Albertus van der Molen et Tidericus[18] Springintgud/ de Lubeke domini Plescow[19] Goswinus[20] Clingenberg[21] Henningus[22] / de Rinteln[23] Bruno Warendorp Bertoldus Kerkring[24] Yborch[25] et Dartzow[26] pertractauerunt negocia infrascripta[27]

<1-3> .....

<4> Vortmer hebben de stede gesproken[28] vmme dat schipbrokige gud vnde beuolen den ghennen de mit der vrowen koninginnen wor to daghen komende werden des besten dar ane to ramende/ vnde hebben en macht gegeuen vnde vulbordet dat sestendel edder den sesten penningh van sodanem schipbrokigen gude ouer togeuende eftme des nicht vormynren kan.

1. uidelicet] mgl. B. 2. Hamborch] Hamborgh C. 3. et] mgl. B. 4. Luneborch] Luneborgh C. 5. Winoldus] Wynoldus C. 6. Stralessundis ] Stralessund C. 7. Wlffardus] Wulffardus B, C. 8. Wlfflam ] Wulflam B, Wulfflam C. 9. Wismaria] Wysmaria C. 10. et] mgl. B. 11. Buek] Bueck C. 12. Prussia] Prusia C. 13. Godfridus] Detmarus C. 14. Rebber] B, C, Ribber Aa. 15. Gripeswoldis ] Gripeswaldis C. 16. Gosscalcus] Gosscalkus B, Gotschalcus C. 17. Luneborch] Lunenborgh C. 18. Tidericus] et Tidericus C. 19. Plescow] Plescowe C. 20. Goswinus] Gosswinus C. 21. Clingenberg] Klingenbergh C. 22. Henningus] Henninghus C. 23. Rinteln] Rintelen C. 24. Kerkring] Kerkringh C. 25. Yborch] Iborch B, Yborgh C. 26. Dartzow] Dartzowe C. 27. pertractauerunt negocia infrascripta] negocia pertractauerunt infrascripta B, hec infrascripta pertractauerunt negocia C. 28. gesproken] sproken B.

Oversættelse

I det Herrens år 1403 på søndagen Quasimodogeniti har de herrer rådsudsendinge fra nedenskrevne stæder, forsamlet til møde i Lübeck, nemlig fra Hamburg de herrer Marquard Schreye og Johan Lüneburg, fra Rostock Winold Bagge og Henrik Katzow, fra Stralsund Wulf Wulflam og Arnold Poleman, fra Wismar Herman Mejer og Konrad Buk; fra Preussen: fra Thorn Gottfried Rebber, fra Elbing Henrik Damerow, fra Greifswald Gottschalk og Bertram von Lübeck, fra Lüneburg Albrecht van der Molen og Henrik Vischecule, Ludeke Tobink, Didrik Springintgud, fra Lübeck de herrer Henrik Westhof, Jordan Pleskow, Goswin Klingenberg, Henning von Rentelen, Bruno Warendorp, Bertold Kerkring, Herman Yborg og Herman Dassow, gennemdrøftet nedenskrevne sager.

<1-3> .....

<4> Endvidere har stæderne talt om det skibbrudne gods og pålagt dem, der et givet sted kommer til at forhandle med fru dronningen, at søge at opnå det bedste i sagen og har givet dem fuldmagt og tilladelse til at bevilge sjettedelen eller hver sjette penning af dette skibbrudne gods, hvis ikke man kan formindske andelen.