1403. 24. april.


Alardus Legghenoet, gardian for franciskanerne i Kampen, vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1307 22. september.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis et singulis presencia uisuris et audituris ego frater Alardus Legghenoet/ gardianus fratrum minorum in Campen facio manifestum cum agnicione ueritatis lucide protestando/ me uidisse perlegisse et audiuisse litteras serenissimi principis domini E[1] dei gracia Danorum Slauorumque regis sanas integras non abolitas non cancellatas sed omni prorsus uicio et suspicione carentes quarum tenor de uerbo ad uerbum sequitur et est talis. ♦ E[2] dei gracia Danorum Sclauorumque rex etc. = Dipl. Dan. 2. rk. V I nr. 90 ♦ In cuius mei uisionis et perlectionis testimonium sigillum conuentus predicti presentibus est appensum ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo tercio mensis aprilis de uicesima quarta.

1. E] = Erici. 2. E] = Ericus.

Oversættelse

Jeg broder Alardus Legghenoet, gardian for franciskanerne i Kampen, gør det indlysende for alle, der får dette brev at se og høre, idet jeg under erkendelse af sandheden klart erklærer, at jeg har set, gennemlæst og hørt et brev af den høje fyrste hr. Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge, helt og holdent, ustungent, ufordærvet og fremdeles ubeskadiget og umistænkeligt i enhver henseende, hvis ordlyd ord til andet følger og er denne: Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge (o. s. v. = D RB. I I 7 nr. 90). Til vidnesbyrd om min syning og gennemlæsning er fornævnte konvents segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 den 24. april.