1403. 24. april.


Alardus Legghenoet, gardian for franciskanerne i Kampen, vidimerer kong Magnus' brev af 1336 18. august.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis et singulis presens scriptum cernentibus presentibus et futuris ego frater Alardus Legghenoet gardianus conuentus fratrum minorum in Campen facio manifestum lucide protestando quod ego uidi perlegi et audiui litteras serenissimi principis et illustrissimi domini domini Magni dei gracia regnorum Zwechie et Norwegie terreque Scanie regis/ sanas integras non abolitas non cancellatas sed omni prorsus uicio et suspicione carentes cuius tenor de uerbo ad uerbum sequitur et est talis. ♦ Magnus dei gracia regnorum Swechie et Norwegie terreque Skanie rex. etc. = Dipl. Dan. 2. rk. X I nr. 317\ ♦ In cuius uisionis euidens testimonium sigillum conuentus predicti presentibus duxi appendendum ♦ Datum anno domini m° quadringentesimo tercio mensis aprilis die uicesima quarta\

Oversættelse

Jeg broder Alardus Legghenoet, gardian for franciskanerne i Kampen, gør det indlysende for alle, der ser dette brev, nulevende og fremtidige, idet jeg klart erklærer, at jeg har set, gennemlæst og hørt et brev af den ærværdige fyrste og berømmelige herre hr. Magnus, af Guds nåde rigerne Sverige og Norge og landet Skånes konge, helt og holdent, ustungent, ufordærvet og fremdeles ubeskadiget og umistænkeligt i enhver henseende, hvis ordlyd ord til andet følger og er denne: Magnus, af Guds nåde rigerne Sverige og Norge og landet Skånes konge (o. s. v. = D RB. I I 11 nr. 317). Til klart vidnesbyrd om denne syning har jeg ladet fornævnte konvents segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 den 24. april.