1403. 28. april.


Knud, prior i Dalby, og hele kapitlet sammesteds bortforpagter deres gods i Trulstorp til væbneren Esbern Svendsen mod en årlig afgift af syv skilling grot.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Kanutus dei gracia prior Dalbyensis totumque capitulum ibidem salutem in domino sempiternam. ♦ Notum facimus uniuersis. presentibus et futuris. nos uiro discreto et honesto Esberno Siwndes[on] armigero omnia et singula bona nostra in Trwlstorp sita cum omnibus suis pertinenciis quibuscumque nomi[nibus censeantur .....][1] episcopalibus ad dies suos in conductum dimisisse [.....]bita[2] quare [ide]m Esbernus Siwndeson racione pensionis quolibet anno in festo natiuit[ati]s sancte Marie uirginis septem solidos grossorum sine omni dilacione ulteriori annuatim nobis .....[persol]uat .....[3] ♦ Si in solucionis termino in soluendo defecerit. extunc predicta bona cum eorum [.....]nciis[4] ep[.....][5] iuris et absque reclamacione ad manus nostras redeant condicione contra .....[6] ♦ In cuius rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillo dilecti capituli nostri presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno domini m°. quadringentesimo tercio. die sancti Uitalis martyris gloriosi.

1. nomi[nibus censeantur .....]] teksten udraderet her og i det følgende, plads til ca. 30 bogstaver. 2. [.....]bita] plads til ca. 25 bogstaver. 3. .....[persol]uat .....] plads til ca. 20 bogstaver. 4. [.....]nciis] plads til ca. 10 bogstaver. 5. ep[.....]] plads til ca. 5 bogstaver. 6. .....] plads til ca. 14 bogstaver.

Oversættelse

Knud, af Guds nåde prior i Dalby, og hele kapitlet sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Vi gør vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at vi til den gode og hæderlige mand Esbern Siundesen har vort gods, alt og hvert enkelt, i Trulstrop med alle dets tilliggender, med hvilke betegnelser det end vil kunne opregnes, [.....] biskoppelige [.....] fornævnte [.....] Esbern Siundesen i afgift hvert år til jomfru Marias fødselsdag skal løse syv skæpper grot uden nogen yderligere forsinkelse til os årligt [.....] Såfremt han svigter i betalingen, skal det fornævnte gods med deres [.....] uden indsigelse vende tilbage i vor besiddelse. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med vort kære kapitels segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 på den glorværdige martyr sankt Vitalis' dag.