1403. 30. april.


Jens Tuesson, væbner, sælger det pantebrev, han havde fået af Jens Storbernsson, på 46 mark til ridderen hr. Abraham Brodersen.

Regest efter A