1403. 3. maj.


Henrik v. Berg, rådmand i København, udlejer med samtykke af sin hustru Tale to grundstykker sammesteds til sin medborger Jens Olufsen.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Henricus de Bergh consul Hafnensis salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me ex consensu et uoluntate dilecte uxoris mee Taalæ discreto uiro Iohanni Olaui conuillano meo Hafnensi et suis heredibus duos fundos meos unum uidelicet in quo idem Iohannes Olaui nunc residet et alterum iam desolatum statim retro illum fundum qui pertinet ad altare apostolorum Hafnis situm extendentem se in parte sua inferiori ad fundum sancti spiritus in quo Frendo Tymberman pronunc habitat in parochia sancti Nicolai Hafnis sitos a festo sancti Michaelis iam instanti et sic ad decem et septem annos continuos pro annua pensione uidelicet quatuor solidis grossorum infra diem sancti Michaelis uel ad ultimum in ipso die sancti Michaelis sine omni ulteriori protractione annuatim inde dandis dimisisse conductiue tali condicione premissa quod ipsis decem et septem annis elapsis quecumque edificia in ipsis fundis uel in aliquo ipsorum reperta tunc fuerint secundum arbitrium quatuor discretorum utrimque eligendorum estimentur et taxentur per me uel meos heredes si sic placuerit redimenda si uero non placuerit edificia sua redimere extunc ipse Iohannes et sui heredes predictos fundos pro quatuor solidis grossorum ut prius conductiue habeant annuatim donec edificia sua per me uel meos heredes ab ipso uel suis heredibus redempta fuerint ut prefertur/ ♦ Ipsis eciam edificiis sic redemptis idem Iohannes Olaui et sui heredes ad conducendum postea ipsos fundos et edificia pro competenti precio ceteris preferentur ♦ Item predictis quatuor solidis grossorum prefato termino annuatim non solutis extunc michi et heredibus meis presentes litteras reuocandi et predictos fundos ad uoluntatem nostram libere ordinandi plena sit potestas ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum uirorum uidelicet Laurencii Vynneræ consulis Hafnensis et Nicolai Andree uillani ibidem presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cd°. tercio die inuencionis sancte crucis.

Oversættelse

Henrik van Berg, rådmand i København, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at jeg med min elskede hustru Tales samtykke og billigelse til den gode mand Jens Olufsen, min medborger i København, og hans arvinger har lejet fra og med førstkommende Mikkelsdag sytten fulde år frem i tiden to tofter tilhørende mig, en nemlig, på hvilken samme Jens Olufsen nu bor, og en anden nu øde lige bag hin, der hører til apostlenes alter i København, som strækker sig ned til helligåndstoften, på hvilken Frende Tømmermand nu bor, begge i sankt Nikolai sogn i København, for en årlig leje, nemlig fire skilling grot, som hvert år skal betales inden Mikkelsdag eller senest selve Mikkelsdag uden enhver yderligere forhaling på den forud aftalte betingelse, at når de sytten år er forløbet, skal alle de bygninger, der da måtte findes på tofterne eller på en af dem, vurderes, og takseres efter fire gode mænds skøn udtaget af begge parter til indløsning af mig eller mine arvinger, om så synes, men hvis man ikke bestemmer sig for at indløse hans bygninger, da skal Jens eller hans arvinger fortsat have fornævnte tofter til leje for en årlig leje af fire skilling grot ligesom før, indtil hans bygninger indløses af mig eller mine arvinger af ham eller hans arvinger som anført. Også ifald bygningerne indløses som angivet, skal samme Jens Olufsen og hans arvinger gå forud for alle andre ved fremtidig leje af disse tofter og bygninger for en passende betaling. Fremdeles skal det stå mig eller mine arvinger frit for, hvis fornævnte fire skilling grot ikke betales årligt til den fornævnte termin, at tilbagekalde dette brev og frit at disponere over fornævnte tofter efter vort forgodtbefindende. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Lars Winnere, rådmand i København, og Niels Andersen boende sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 på dagen, da det hellige kors blev fundet.