1403. 3. maj.


1403. 3. maj, Reg. Dan. nr. 3130*, også reg. Finlands Medeltidsurkunder II 20 nr. 1163, Dronning Margrete påbyder, at 15-markskatten helt skal bortfalde i Uppsala ærkebispedømme, og at bønderne fremtidig skal svare skat som i sankt Eriks tid samt at fogederne ikke må pålægge nye skatter, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.