1403. 9. maj. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. indsætter Clemens Ragnvaldsen, guardian for franciskanerne i Viborg, som inkvisitor i ordensprovinsen Dacia.

Tekst efter Aa:

Tekst

Bonifacius etcetera dilecto filio Clementi Ranwaldi ordinis fratrum minorum professori in prouincia Dacie secundum morem dictorum fratrum inquisitori heretice prauitatis salutem etcetera ♦ Licet ubilibet apostolice sedis diligencia circumspecta heretice prauitatis labe respersos quorum nequicia serpit ut cancer ne in aliorum perniciem sua uenena diffundat remedium libenter adhibeat oportunum ♦ Cum itaque in prouincia Dacie secundum morem ordinis fratrum minorum ad quam et utriusque sexus homines in eadem prouincia commorantes affectum gerimus specialem precipue cupimus ut negocia fidei iugi profectu elisis omnino et eradicatis exinde erroribus prosperentur fidesque catholica forcius inualescat in eadem affectantes igitur ad promouendum huiusmodi negocium fidei in eadem prouincia in qua nonnulli errores hereticales et suspecti pullulare[1] dicuntur aliquem probum et discretum uirum deum timentem et in lege domini eruditum ac alias ad hoc ydoneum deputare cuius honesta conuersacio exemplar tribuat salutare de tua igitur persona quam religionis et fidei sinceritate ac maturitate. morum necnon litterarum sciencia multarumque aliarum uirtutum donis earum[2] largitor dominus insigniuit plurimum confidentes in domino et ad eam dirigentes intuitum nostre mentis te ad huiusmodi excercendum officium sufficientem et ydoneum reputantes in eadem prouincia inquisitorem prauitatis eiusdem auctoritate apostolica usque ad nostrum[3] beneplacitum tenore presencium constituimus et eciam deputamus ♦ Quocirca discrecioni tue per apostolica scripta mandamus in remissionem tibi peccaminum iniungentes quatenus in caritate dei fideliter et intrepide ac omni timore postposito predictum inquisicionis officium in eadem prouincia et ut tanti negocii utilitas suadebit sub spe mercedis eterne sic efficaciter ad dei laudem et dicte fidei commodum prosequi et exequi studeas diligenter ut per solicitudinis tue prudenciam radix prauitatis eiusdem exinde penitus euellatur et uinea domini Sabaoth exterminatis exinde uulpeliculis que peruersis morsibus dimoliuntur[4] eandem fructus uberes efferat[5] catholice puritatis in huiusmodi negocio processurus tam secundum indulgencias et priuilegia inquisitoribus prauitatis eiusdem auctoritate predicta deputatis seu officio inquisicionis huiusmodi ab eadem sede concessa quam secundum canonicas sancciones dantes tibi plenam per presentes auctoritatem suspectos uel infamatos de fide citandi et super articulis fidei contra eos inquirendi et pro examine faciendo eorundem clerum et religiosos eiusdem prouincie de quibus tibi uidebitur sub censura ecclesiastica conuocandi necnon ad exequendum mandata tua prelatos ecclesiarum infra eandem prouinciam existencium[6] sub pena excommunicacionis compellendi hereticos et scismaticos quoscumque in heresi repertos ac eorum occultatores fautores receptatores et defensores incarcerandi extirpandi excommunicandi absoluendi dispensandi et eis penitencias salutares imponendi inuocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis et obstinatos in eorum proteruia in prauitate huiusmodi penis condignis subiciendi priuilegiis aut indultis apostolicis forsan in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque ♦ Ut igitur in officio inquisicionis huiusmodi in eadem prouincia dicto durante beneplacito ad extirpandum de ipsius prouincie finibus huiusmodi heresis pestem uberius absque cuiuslibet impedimenti prepedio procedere possis eciam auctoritate presencium sub anathematis pena districtius inhibemus ne quis cuiuscumque dignitatis status ordinis uel condicionis existat eciam si archiepiscopali episcopali uel alia quacumque prefulgeat dignitate te quominus dictum officium possis in eadem prouincia libere excercere dicto durante beneplacito quomodolibet impedire presumat[7] quinymmo per eos libere admittaris ad exequendum officium antedictum seu si aliquibus communiter uel diuisim a sede predicta sit indultum quod interdici suspendi uel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem ♦ Uolumus autem quod de fideliter exercendo per te huiusmodi officio in manibus uenerabilis fratris nostri Conradi episcopi Militensis camerarii nostri prestare tenearis in forma que sequitur Iuramentum ♦ Forma autem huiusmodi iuramenti talis est ♦ Ego Clemens Ranwaldi guardianus domus fratrum minorum Wiburgensis Aboensis diocesis inquisitor in prouincia regni Dacie ab hac hora inantea fidelis ero beato Petro sancteque Romane ecclesie et domino meo domino Bonifacio[8] diuina prouidencia pape V II II[9] suisque successoribus canonice intrantibus ♦ Non ero in consilio consensu uel facto ut uitam perdant aut menbrum uel capiantur mala capcione consilium uero quod per se uel per nuncium suum seu litteras michi credituri sunt signo uerbo uel nutu me sciente ad eorum damnum seu preiudicium nemini pandam ♦ Si damnum eorum tractari sciuero pro posse meo impediam ne fiat quod si per me impedire non possem per nuncium aut litteras eis significare curabo uel illi per quem cicius ad eorum noticiam deducatur ♦ Officium inquisicionis michi commissum fideliter geram et solicite exercebo prece uel precio fauore uel odio a iusticia non recedam et penas seu penitencias mitigando seu relaxando seu in eis alias dispensando dona munera seu encenia aut obligacionem seu promissionem super illis per me uel alium seu alios a personis coram me causas habentibus seu ab aliis pro eisdem pro penitenciis impositis uel imponendis nec alias michi uel meo applicando non recipiam quinymmo omnes familiares et officiales meos cum diligencia qua potero ab hiis faciam abstinere et ad hoc astringam eos eorum proprio iuramento ♦ Non rogaui nec supplicaui nec aliquod dedi seu promisi aut dari promitti feci pro isto officio assequendo ♦ Sic me deus adiuuet et hec sancta dei euangelia ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum septimo idus maii anno quartodecimo\

1. pullulare] pullinare Ab. 2. earum] earumque Ab. 3. nostrum] rettet i marginen fra sedes apostolica med bemærkningen Correctum de mandato N. de Beneuento/ Aa, ligeledes rettet i marginen fra sedes apostolica med bemærkningen Correctum est in bulla Ab. 4. dimoliuntur] dimolliuntur Ab. 5. efferat] Ab, afferat Aa. 6. existencium] Ab, existendum Aa. 7. presumat] presumant Ab. 8. Bonifacio] Bonifacii Ab. 9. V II II] nono Ab.

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sin elskede søn Klemens Ragnvaldsen, munk i franciskanerordenen i ordensprovinsen Dacia, efter nævnte brødres skik i inkvisitor af kættersk nedrighed, hilsen o. s. v. Omendskønt det apostoliske sædes omsigtsfulde omhu overalt (giver agt på) dem, der er besprængt med den kætterske nedrigheds fordærv, hvis slethed sniger sig frem som en krebs, skaldet, for at den ikke skal sprede sin gift til andres ødelæggelse, gerne anvende et gunstigt lægemiddel. Da vi derfor i ordensprovinsen Dacia efter franciskanerordenens skik, til hvilken og til menneskene af begge køn, der bor i samme ordensprovins, vi nærer særlig kærlighed, især ønsker, at troens sager skal have lykken med sig i vedvarende fremgang, efter overhovedet alle vildfarelser er bragt af vejen og udryddet, og den rette tro stærkere skal vokse i samme, og da vi altså stræber efter at fremme denne tros sag i samme ordensprovins, i hvilken nogle kætterske og mistænkelige vildfarelser siges at spire frem, at udpege en retskaffen og god mand, der frygter Gud, og som er kyndig i Guds lov og iøvrigt egnet hertil, hvis agtværdige vandel skal yde et frelsebringende eksempel, og da vi altså såre meget i Herren stoler på Dig personlig, som Herren har prydet med oprigtig fromhed og tro og modne sæder samt boglig viden og mange andre dyder og gaver som disses giver, og da vi retter vort sinds blik mod Dig og anser Dig for fyldestgørende og skikket til at udøve dette embede, indsætter og ligeledes udpeger vi Dig med dette brevs ordlyd med apostolisk myndighed efter fort behag til inkvisitor af samme nedrighed i samme provins. Derfor pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, idet vi til forladelse for synder pålægger dig, at Du af kærlighed til Gud trofast og uforfærdet og under tilsidesættelse af al frygt omhyggeligt skal stræbe at fremme og udføre fornævnte inkvisitionsembede i samme provins og, således som så stor en sags tarv råder, i håbet om evig løn så virkningsfuldt til Guds lov og nævnte tros fordel, at samme nedrigheds rod ved Din kloge omsorg derefter fuldstændigt rykkes op, og Gud Herrens vingård, efter at de ræve er fordrevet derfra, som forstyrrer samme med deres onde bid, skal bære rig frugt i troens renhed, idet du skal skride frem i denne sag såvel i overensstemmelse med bevillinger og privilegier for inkvisitorer af samme nedrighed, der er udpeget med fornævnte myndighed, eller tilstået samme inkvisitionsembede af samme sæde, som i overensstemmelse med de kanoniske regler, idet vi med dette brev giver Dig fuld myndighed til at stævne dem, der er mistænkte eller bragt i vanry for deres tro og anstille undersøgelser angående troens artikler mod dem og sammenkalde gejstligheden og de regelbundne i samme ordensprovins for at anstille prøvelse af samme samt under bandlysningsstraf tvinge kirkernes foresatte i samme ordensprovins til at udføre Dine pålæg, til at fængsle, udrydde, bandlyse alle kættere og skismatikere, der er fundet skyldige i kætteri og dem, der skjuler dem, viser dem gunst, optager og værner dem, og give dem forladelse og dispensation og pålægge dem frelsebringende bod om nødvendigt under påkaldelse af den verdslige arms hjælp og underkaste de stivsindede i deres frækhed passende straf for deres nedrighed, uanset alle privilegier eller apostoliske bevillinger, der muligvis udstedes i modstrid hermed. For at Du altså kan skride frem i dette inkvisionsembede i samme ordensprovins, så længe dette samtykke vedvarer, med til overmål at udrydde denne kætteriets ulykke fra denne ordensprovins' lande uden nogen som helst hindring, forbyder vi ligeledes strengt med dette brevs myndighed under anathemas straf, at nogen, hvilken værdighed, stilling orden eller stand han end indtager, selv om han også stråler af en hvilken som helst ærkebiskoppelig eller biskoppelig værdighed, på nogen som helst måde drister sig til at hindre Dig i, at Du frit kan udøve nævnte embede i samme ordensprovins, men tværtimod at Du frit skal godkendes af dem til at udøve fornævnte embede, eller (uanset) om nogen i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling. Men det er vor vilje, at Du angående trofast udøvelse fra Din side af dette Embede skal aflægge ed i hænderne på vor ærværdige broder Conradus, biskop af Mileto, vor kammermester, i den ordlyd, som følger. Men ordlyden af denne ed er denne: Jeg, Clemens Ragnvaldsen, guardian for franciskanernes hus i Viborg, Åbo stift, inkvisitor i Danmarks riges ordensprovins, vil fra denne time i fremtiden være tro mod sankt Peter og den hellige romerske kirke og min herre hr. Bonifacius, ved Guds forsyn den niende pave, og hans efterfølgere, der tiltræder på kanonisk vis. Jeg vil ikke være i det råd, samtykke eller den gerning, at de skal miste liv eller lem eller tages til fange ved et ondt anslag, men jeg vil ikke åbenbare den for nogen plan, som de vil betro mig personligt eller ved deres udsending eller brev, ved tegn, ord eller vink, idet jeg ved, at det er til deres tab eller skade. Hvis jeg ved, at deres tab skal behandles, vil jeg efter min evne forhindre, at det sker, men hvis jeg ikke kunne hindre den, vil jeg sørge for at tilkendegive dem det ved udsending eller brev eller til den, gennem hvem det hurtigt kan bringes til deres kundskab. Jeg vil trofast udføre og omhyggeligt udøve det inkvisitionsembede, der er betroet mig, jeg vil ikke vige fra retfærdigheden gennem bøn eller betaling, gunst eller had og mildne eller eftergive straf eller bod eller iøvrigt give dem dispensation, jeg vil ikke modtage foræringer, gaver eller fordele eller forpligtelse eller løfte derom angående den bod, der er pålagt eller skal pålægges af mig eller en anden eller andre, fra personer, der har sager for mig, eller af andre for samme, eller som iøvrigt skal anvendes af mig eller min, men tværtimod vil jeg med al mulig omhu sørge for at afholde alle mine undergivne og officialer herfra, og jeg vil binde dem hertil ved deres egen ed. Jeg har ikke bedt om, ikke bønfaldet om, ikke givet eller lovet eller ladet noget give eller love for at opnå dette embede. Således Gud og disse hellige Guds evangelier hjælpe mig. Givet ved S. Pietro i Rom den 9. maj i vort (pontifikats) fjortende år.