1403. Omkr. 10. maj. Lübeck


Eskil Jensen erkender på sin hustru Kristines, datter af Peder Osmundssen, vegne at være fyldestgjort af samme Peders testamenteeksekutorer.

Tekst efter la

Tekst

Eskyl Ionsson coram libro constitutus recognouit se ex parte uxoris sue Cristinefilie Petri Asmundesson omnia et singula ad sufficienciam subleuasse a prouisoribus predicti Petri Asmundesson que sibi de bonis eiusdem. Petri relictis quouismodo ex parte dicte uxoris sue debebantur. dimisitque dictos prouisores ex parte sui et dicte uxoris sue. pretextu illius ab omni alia monicione seu impeticione penitus quitos et solutos numquam super hoc causaturus/

Oversættelse

Eskil Jensen anerkendte i nærvær af bogen, at han på vegne af sin hustur Kristine, datter af Peder Osmundssen har oppebåret alt overhovedet fyldestgørende af førnævnte Peders testamenteksekutorer, som på nævnte hustrus vegne på nogen måde skyldtes ham af samme Peders efterladte gods. Og han frigjorde og løste nævnte eksekutorer fuldkommen kvit og fri på sine egne og sin nævnte hustrus vegne, på dennes tilskyndelse, fra al påklage og krav, idet han aldrig vil føre sag angående dette.