1403. Omkr. 15. maj. Lübeck


Transsumpt af 1402 27. september.

Tekst efter A

Tekst

Notandum quod Iohannes van Hachede produxit coram[1] consilio litteram quandam apertam in preterito anno a domino[2] Hinrico Westhof/ et Iacobo Ierchow /tunc aduocato Lubicensi in Valsterbode/ sigillatam\ supplicans ut dicte littere copia huic libro inscribentur/ ad pleniorem noticiam illorum que in ea continentur cuius peticioni annuit consilium / et iussit copiam littere predicte hic imponi. sub tenore qui sequitur in hec verba/ ♦ Circumspectis et discretis uiris 14020927001.

1. coram] herefter overstr. libro et A. 2. domino] herefter overstr. Iacobo A.

Oversættelse

Det bekendtgøres, at Johan van Hachede i rådets nærvær fremførte et vist åbent brev beseglet i det forgangne år af hr. Henrik Westhof og Jacob Ierchow, på det tidspunkt lybsk foged i Falsterbo. Han anmodede om, at en kopi af nærværende brev blev nedskrevet i denne bog til større vidnesbyrd om det, som brevet omhandler, hvilken anmodning rådet godtog og befalede, at en kopi af nævnte brev skulle indføres her i den ordlyd, som følger disse ord: ærværdige og kloge mænd 14020927001.