1403. [Efter] 20. maj. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa, udfyldt efter Hanserec.:

Tekst

Anno domini mcccciii dominica uocem iocunditatis ciuitates [Thorun] Elbing Dantzk [Marienburg] constitute [hec infrascripta pertractarunt.]

<lt;1> [Int irste ez vorramet] koning Albrechte dy rede czu vorantworten dy her von den von Gotland gesprochen hat in sulchen worten God gebe daz ez nicht not s{ye} czu sagen wy der here homeister by das land Gotland sy gekomen etcetera.♦ Dor vmme wyl vnsir here homeister syne bothen an den koning senden czu vorhoren von em vor den steten wy her em das land hat abetreten vnd das denne dornoch czu vorantworten etcetera.

<lt;2> Item hat der koning gesayt Wyl vnsir here homeister das land Gotland czu lozen geben vmme zotan gelt als her von em entfangen hat so wyl her dorczu gedengken das hers wider loze.♦ Dorvff ez vnsirs heren homeistirs vnd syner stete zyn/ das her das ton wyl als verre is[1] den gemeynen steten gut vnd beqweme vor den kouffman wirt dongken/ vff das nymand gedengken moge/ das hers gerne behalden wolde.

<lt;3> Item ez den sendeboten befolen/ dy stete LubicHamborgh vnd Stralissunt von vnsirs heren homeistirs wegen czu bitten/ vff sendte Iohannis baptiste tag czu Kalmern myte czu tage czu komen noch deme/ das sy ez vor/ der koningynnen von Denemarken ouch vorheysen haben.

<lt;4> Ouch sie czu bitten das sy dy yre dy sy vff den vorgescrebin tag czu Kalmern senden werden mit vuller macht in etzlichen sachen/ dovon dy stete vndir enander geredt haben vor der cziit her int land lossen komen/ von hynne vorbas mit den vnsirn kegenKalmern obir czu czihende.

<lt;5> Item czu reden mit den vorgescrebin steten ab sy mit dem heren koninghe vorgescrebin ouch gheredt habin als vnsir sendeboten sy gebethen hatten vnd ab sy ez nicht getan haben das sy ez io noch ton/ ee denne sy her komen.

<lt;6> Ouch mit en czu reden vmme dy sache dy vnse sendeboten czurugke geczogen haben als vom phuntgelde/ segelacion vnd seefunt/ das sy steende blyben bys her adir bys czu Kalmern/ en denne eyn antwordt dorvon czu sagen.

<7-8> ..... <9> Item wanner dy sendeboten wider heym komen so wollen dy stete wider her czu tage komen/ eyn icliche stat rechinschafft vom phuntgelde mite czu brengen/ vnde dy von Danczk sullen ouch das gelt das sy vom bisschoffe[2] von London[3] entfanghen haben denne mit sich brenghen.

<lt;10-13> .....

1. is] ist Aa, ys Ba. 2. bisschoffe] læs ertzebisschoffe . 3. London] Londen Ba.

Oversættelse

I det Herrens år 1403 på søndagen Vocem jocunditatis har de i Marienburg forsamlede stæder Thorn, Elbing, Danzig, gennemdrøftet disse nedenskrevne sager.

<lt;1> For det første er det blevet besluttet at svare kong Albrecht på det, som han har sagt om dem fra Gotland med følgende ord: Gud give, at det ikke var nødvendigt at sige, hvorledes hr. højmesteren er kommet til landet Gotland etcetera. Derfor vil vor hr. højmester sende sine bude til kongen for at få at vide fra ham foran stæderne, hvorledes han har afstået landet til ham, og så derefter stå til ansvar for det etc.

<lt;2> Ligeledes har kongen sagt: Hvis vor hr. højmester vil lade landet Gotland indløse for sådanne penge, som han har modtaget fra ham, så vil han stræbe efter at indløse det igen. Vor hr. højmesters og hans stæders mening derom er, at han vil gøre det, såfremt det vil forekomme de almindelige stæder godt og passende for købmanden, så at ingen kunne komme på den tanke, at han gerne ville beholde det.

<lt;3> Ligeledes er det blevet pålagt sendebudene at anmode stæderne Lübeck, Hamburg og Stralsund på vegne af vor herre højmesteren om at komme med til mødet i Kalmar på skt. Johannes døberens dag, eftersom de også har lovet dronningen af Danmark det.

<lt;4> Ligeledes at anmode dem om, at de forinden lader deres (bude), som de vil sende til det foranskrevne møde i Kalmar, komme her til landet med fuldmagt i nogle sager, som stæderne tidligere indbyrdes har talt om, (og) sammen med vore folk herfra drage videre mod Kalmar.

<lt;5> Ligeledes at tale med de foranskrevne stæder om, om de også har talt med den foranskrevne hr. konge, således som vore sendebude havde anmodet dem om, og, hvis de ikke har gjort det, at de dog stadig skal gøre det, før de kommer hertil.

<lt;6> Ligeledes at tale med dem om den sag, som vore sendebude har henvist til forelæggelse for vort råd, nemlig angående pundtolden, sejlads og strandingsgods, om, at de (sager) bliver stående (som) indtil nu eller indtil (mødet i) Kalmar, (og) at vi da vil give dem et svar derpå.

<7-8> ..... <9> Ligeledes når sendebudene igen kommer hjem, så vil stæderne igen komme til møde her, for at enhver stad skal medbringe regnskab for pundtolden. Og de fra Danzig skal da også bringe de penge med sig, som de har modtaget af biskoppen af Lund.

<lt;10-13> .....