1403. 24. maj.


Evert Moltke i Helsinge, væbner, skøder al sin ret til en gård i Bøstrup til Antvorskov kloster.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Efrardus Møltike in Helsinggæ, armiger, salutem in domino sempiternam. ♦ Notum facio uniuersis, presentibus et futuris, quod recognosco me literis presentibus uiris religiosis dominis priori et fratribus in Andworskow omnem proprietatem meam et omne meum ius, quam et quod habui in una curia mea in Byrstorp in Flakkæbergs<heret>[1] sita mihi iure hereditario realiter aduoluta dedisse assignasse et in perpetuam possessionem scotasse. ♦ Itaque obligo me et heredes meos predictis dominis priori et fratribus prefatam proprietatem antedicte curie disbrigare et secundum leges terre appropriare per presentes. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum, uidelicet Iacobi Olaui, proconsulis Slaulosiensis, Esgeri Iohannis, Iohannis Nicolai et Petri Swenonis, uillanorum ibidem <presentibus est appensum>[2] ♦ Datum anno domini 1403 die ascensionis domini.

1. Flakkæbergs<heret>] Flakkæbergsby Aa. 2. <presentibus est appensum>] mgl. Aa.

Oversættelse

Evert Moltke i Helsinge, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg med dette brev har givet, overgivet og til evindelig besiddelse skødet de regelbundne mænd de herrer prioren og brødrene i Antvorskov al min ejendomsret og al min ret, som jeg havde i en gård tilhørende mig i Bøstrup i Flakkebjerg herred, der virkeligt var tilfaldet mig ifølge arveretten. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og i overensstemmelse med landets love at hjemle fornævnte herrer prioren og brødre fornævnte ejendomsret til fornævnte gård med dette brev. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Jakob Olufsen, borgmester i Slagelse, Esger Jensen, Jens Nielsen og Peder Svendsen, bymænd sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 Kristi himmelfartsdag.