1403. 3. juni.


Gerthorn Slæt og hans hustru Ingeborg Andersdatter sælger en gård i Södra Rottne og en gård i Målajord i Värend til ridderen hr. Abraham Brodersen for 60 mark.

Regest efter Aa