[Omkr. 1403. 5. juni]. [S. Pietro i Rom]


Pave Bonifacius 9. stadfæster Løgum klosters privilegier med undtagelse af dem, der tilbagekaldtes 1402 22. december.

Tekst efter Aa

Tekst

Bonifatius episcopus seruus seruorum dei dilectis filiis abbati et conuentui monasteri<i>[1] Loci Dei Cisterciensis ordinis, Ripensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. ♦ Solet annuere sedes apostolica piis uotis et honestis petentium precibus fauorem beneuolum impartiri[2] . ♦ Eapropter dilecti in domino filii, uestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus, siue per priuilegia uel alias indulgentias, preterquam per nos xi kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno quartodecimo reuocatas, uobis et monasterio uestro predicto concessas, necnon libertates et exemptiones secularium exactionum a regibus, principibus et aliis Christi fidelibus rationabiliter uobis et eidem uestro monasterio indultas, sicut ea iuste et pacifice obtinetis, uobis per uos eidem monasterio uestro auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. ♦ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere cetera ut supra.

1. monasteri<i>] monasteri Aa. 2. impartiri] = impertiri .

Oversættelse

Pave Bonifacius stadfæster Løgum klosters privilegier. Bonifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine kære sønner, abbeden og konventet i Løgum kloster af Cistercienserordenen i Ribe stift, hilsen og apostolisk velsignelse. Det apostoliske sæde plejer at bøje sig for de fromme ønsker og at skænke de bedendes ærlige bønner velvillig gunst. Derfor, idet vi gerne giver samtykke til jer kære søn i Herrens retmæssige bønner, så stadfæster vi med fornævnte myndighed over for jer og gennem jer samme jert kloster alle friheder og begunstigelser, som er tilstået jer og fornævnte jert kloster af vore forgængere de romerske paver enten ved privilegier eller andre begunstigelser, undtagen dem, som vi har tilbagekaldt d. 22. december i vort 14. pontifikatsår, såvel som de friheder og fritagelser for verdslige skatter, som på gyldig vis er indrømmet jer og samme jert kloster af konger, fyrster og andre troende kristne, således som I retmæssigt og fredeligt har opnået dem, og vi giver dem bekræftelse med dette brev. Det skal ikke være tilladet for noget menneske overhovedet at omstøde dette vort stadfæstelsesbrev. Etcera som ovenfor.