1403. 15. juni. Marienburg


Særskilt opgørelse over en række Elbingborgeres udestående fordringer i forbindelse med afregningen af ærkebiskop Jakob af Lunds betaling.

Tekst efter Aa

Tekst

In dem iare des heren m cccc iii an dem frytage nach c[orpori]s Christi sint dy stete ThorunElbing Dantzk vnd Kongisberg cz[u M]arienburg czu tage gewest vnd habin vnder anderen geschefften gerechent vnd oberslagen was yderment mag geboren von dem gebergeten gute in Bornholm in Arnd Duker/ vnd dat gededelt wat d[er] erzebisschop von Londen betalet hefft von den vm nobilen alz .....[1] mark viii scot ♦ Czum ersten is[2] her Arnd Rouer noch to hynder iciiii mark des geboret em von dessen vorges[creuen] .....[3] geuallen ez to synem dele xiii mark xi scot xxvi pfennigHer Iohanvan Thorun ez tachter iiɉᶜ mark xviii scot xxii mark iiii scot xviii pfennigHer Iohan Volmersten vnd her Iohan Werner sint tachter iiᶜ xlii mark i fertonClaus Werdelow vnd Iohannes Rouer sint tachter xxxv mark iii mark ii scot Claus Vstermude xxiii mark ii mark xix pfennigHer Berthram Bedeke vnd her Iacob Glogow ic lviiɉ mark xiii mark xxii scot xiiii pfennigArnd Duker xl mark iii mark xii scot xx pfennig Huxer iicxiii mark [4]

1. .....] efter alz tre ulæselige ord Aa. 2. is] rettet o. l. fra hefft Aa. 3. vorges[creuen] .....] herefter to ulæselige ord Aa. 4. Huxer iicxiii mark ] placeret for sig selv nederst på siden t. h. Aa. .

Oversættelse

I det Herrens år 1403 på fredagen efter Kristi legemsfest har stæderne Thorn, Elbing, Danzig og Königsberg været forsamlet til møde i Marienburg og har blandt andre anliggender afregnet og opgjort, hvad der kan tilkomme hver enkelt af det bjergede gods på Bornholm fra Arnold Tucher(s skib), og har fordelt, hvad ærkebiskoppen af Lund har betalt af de 5000 nobler, nemlig ... mark (og) 8 skoter. For det første mangler hr. Arnold Rover endnu 104 mark. Derfor tilkommer ham af disse foranskrevne ... er for hans andel udbetalt 13 mark, 11 skoter (og) 26 penninge. Hr. Johan von Thorn mangler 250 mark (og) 18 skoter, 22 mark, 4 skoter (og) 18 penninge. Hr. Johan Volmersten og hr. Johan Werner mangler 242 mark (og) 1 fjerdedel. Claus Werdelow og Johan Rower mangler 35 mark: 3 mark (og) 2 skoter. Claus Ustermude 23 mark: 2 mark (og) 19 penninge. Hr. Bertram Bedeke og hr. Jacob Glogow 157 1/2 mark: 13 mark, 22 skoter (og) 14 penninge. Arnold Tucher 40 mark, 3 mark: 12 skoter (og) 20 penninge. Huxer 213 mark.