(1)403. [Efter] 15. juni. [Marienburg]


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa, udfyldt med støtte i Hanserec.:

Tekst

Anno domini[1] cccciii feria sexta post corporis Christi domini[2] nuncii consulares ciuitatum[3] [infrascriptarum de] Thorun Elbing [Koningisberg et Danczik][4] de Thorun Petrus Rusze et Tydericus[5] Hituelt[6] de Elbingo Hinricus Damerow Iohannes de Thorun et Hinricus Monnich de Koningsberg Arnoldus de Heruorde[7] et Iohannes Frankensteyn de Danczik Iohannes Gotken Gotken [8] et Leczkow[9] hec hec infrascripta[10] pertractarunt

<1-9> .....

<10> Item habin dy stete dy sache von den v pfifen olys hern Iohans von Thorn dy her czum Gripfeswolde [11] an komen was abesprochen das[12] her l mark von des bisschoffes[13] gelde von Londen allenczillen als ys beczalet wirt dor vor sal all indtil habin (2.)[14] das ist czu vorstende das her von iczlichen im marken wanne sie geuallen x mark sal habin

<11-17> .....

<18> Item sal eyn iczlich sprechen in syme rate vmme dy Schonische[15] reyse czum nehisten tage in czu brengen.

1. domini] mgl. Ba. 2. domini] mgl. Ba. 3. ciuitatum] Ba, mgl. Aa. 4. de] Thorun Elbing [Koningisberg et Danczik]] mgl. Ba. 5. Tydericus] Tidericus Ba. 6. Hituelt] Ba, mgl. Aa. 7. Heruorde] Ba, Her[vorde] Aa, if. Hanserec. 8. Gotken ] Godken Ba. 9. Leczkow] et Iohannes Crukeman tilf. Ba. 10. hec infrascripta] subnotata Ba. 11. Gripfeswolde ] Ba, mgl. Aa. 12. das] also das Ba. 13. bisschoffes] læs: ertzbisschoffes. 14. all indtil habin (2.)] wanner ys allentzil geuellet sal habin das czu vorstende wanner im mark sint geuallen de sal her x mark von habin Ba. 15. Schonische] Schonsche Ba.

Oversættelse

I det Herrens år (1)403, på fredagen efter Kristi legemsfest har de herrer rådsudsendinge fra [nedenskrevne] stæder, [fra] Thorn, Elbing, [Königsberg og Danzig], (nemlig) fra Thorn Peter Russe og Dietrich Hetfeld; fra Elbing Henrik Damerow, Johan von Thorn og Henrik Monnich; fra Königsberg Arnold van Hervorde og Iohan Frankenstein; fra Danzig Johan Gotken og Konrad Leskow gennemdrøftet disse neden­skrevne sager.

<1-9> ..... <10> Ligeledes har stæderne afgjort sagen angående hr. Johan von Thorns 5 piber olie, som han var kommet til i Greifswald, (nemlig) at han skal have 50 mark for dem af biskoppen af Lunds penge, efterhånden som de betales, således at forstå, at han af hver 1000 mark, når de falder, skal have 10 mark. <11-17> ..... <18> Ligeledes skal enhver i sit råd tale om rejsen til Skåne, der skal tages op på næste møde.