1403. 16. juni. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden takker Lübeck, Hamburg og Stralsund, fordi de har lovet at deltage i de kommende forhandlinger i Kalmar med dronning Margrete, og beder om, at deres udsendinge forinden rejser til forhandlinger i Preussen.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ersamen lieben frunde/ ♦ Wisset das vnsere bothen/ die nulich bie euch czu Lubik[1] czu tagen[2] sient gewest/ haben vns vnderrichtet das ir sampt[3] mit den steten als Hamburg vnde Stralesont/ vch gutlich ken[4] sie habet bewiset in vnsern befelungen vnd werken/werken[5] czu dem herren koning Albrecht Albrecht [6] von Sweden/ vnd ouch/ das ir euch fruntlich hat derbothen vnd gutwillig sint geweset in den selbin werken/werken[7] ouch czu der frauwen koniginnen czu Dennemarken vff sint Iohannes baptisten[8] tag nest[9] komende ken Kalmar[10] obir czu cziende das[11] wir euch groslich danken/ bittende mit flisse/ das ir sampt[12] mit den andern steten vorgeschreben io do hen geruchet czu komen/ vf das die sache bie euwerm wisen rothe ins beste des gemeynen koufmannes geendet mogen[13] werden\ ♦ Ouch lieben frunde haben wir vnsere bothen andirweide vsgericht[14] / vmb die vorgeschreben vnd ouch ander sachin wedir czu[15] uch czu komen die lange czit in der see sint geweset vnd von wyndes wegen nicht vort kunnen [16] komen mit befelunge czu euch/ ab is euch nutcze vnd bequeme duchte/ das ir die euwern die ir[17] czu den vorgeschreben tagen ken Calmar[18] werdet senden/ vor den selben tagen her ins[19] landt czu[20] lisset[21] komen vmb die oftgenanten vnd ander sachen/ vorder mit in czu reden/ also das denne die euwren sampt[22] mit den vnsern/ die itzunt allerdinge bereit sindt von hinnen vorbas ken Calmar[23] obirczogen/ das were vns ouch wol[24] czu danke vnd wolden gerne die vnsern dor noch hir vfczien/ als verre den euweren [25] / die czit nicht czu korcz wil[26] sien ♦ Hir vmbe [27] noch euwir wisheit wellet das beste vorromen/ und vns eyne gutliche antwert dovon empitten/ bie desem kegenwertigen vnserm bothen. derglichen wir den steten[28] wir den steten. Hamburg[29] vnd Strallsont[30] ouch geschreben [31] haben/ ♦ Gegeben vf vnserm[33] husze Marienborg am sonnabende noch des heiligen lichnams tage im xiiiic vnd dritten iare [32] .

1. bie euch czu Lubik] czu Lubek by uch Ab1-2. 2. tagen] tage Ab1-2. 3. sampt] sament Ab1-2. 4. ken] kegen Ab1-2. 5. werken] gewerben Ab1-2. 6. Albrecht ] mgl. Ab1-2. 7. werken] gewerben Ab1-2, Hanserec. retter kun her til werben . 8. baptisten] tilf. o.l. Aa. 9. nest] negist Ab1, nehist Ab2. 10. Kalmar] Kalmarn Ab1-2. 11. das] des Ab1-2. 12. sampt] sament Ab1-2. 13. mogen] moge Ab1-2. 14. haben wir vnsere bothen andirweide vsgericht] habe wir anderweit vnsere bothen vsgerichtet Ab1-2. 15. czu] tilf. o.l. efter underprikket bie Aa, by Ab1-2. 16. vort kunnen ] kunnen vort Ab1-2. 17. ir] herefter følger overstreget ord på 5 bogstaver. 18. Calmar] Kalmarn Ab1-2. 19. ins] int Ab1-2. 20. czu] by Ab1-2. 21. lisset] leset Ab1-2. 22. sampt] sament Ab1-2. 23. ken Calmar] kegen Kalmarn Ab1-2. 24. wol] zore wol Ab1-2. 25. den euweren ] uch Ab1-2. 26. czu korcz wil] wil czu kurcz Ab1-2. 27. Hir vmbe ] Hir inne Ab1-2. 28. derglichen wir den steten] der gelich ist ouch den von Ab1-2. 29. Hamburg] Ab1-2. 30. Strallsont] Stralessunt Ab1-2. 31. ouch geschreben ] gescriben Ab1-2. 32. haben/ ♦ Gegeben vf vnserm[33] husze Marienborg am sonnabende noch des heiligen lichnams tage im xiiiic vnd dritten iare ] mgl. Ab1-2.

Oversættelse

Agtværdige, kære venner. I skal vide, at vore bude, der for nylig var til møde hos Eder i Lübeck, har underrettet os om, at I samt stæderne Hamburg og Stralsund har vist Eder imødekommende over for dem med henblik på vore anmodninger og bestræbelser angående hr. kong Albrecht af Sverige og desuden, at I har erklæret Eder venlige og har været velvillige i de samme sager også (med henblik på) at drage over til Kalmar til (møde med) fru dronningen af Danmark på førstkommende skt. Johannes døberens dag, hvilket vi takker Eder meget for, idet vi indtrængende anmoder om, at I sammen med de andre foranskrevne stæder bestemt vil vise den venlighed at komme derhen, for at sagerne ved Eders vise råd kan afsluttes til hansekøbmandens bedste. Desuden, kære venner, har vi på ny udrustet vore bude for igen at (lade dem) komme til Eder angående de foranskrevne og også andre sager. (Men) de har længe været på havet og har på grund af vinden ikke kunnet komme frem med anmodningen til Eder om, at I, hvis det forekommer Eder nyttigt og passende, lader Eders folk, som I vil sende til Kalmar til det foranskrevne møde, komme her til landet til os før samme møde for at drøfte de flere gange anførte og andre sager yderligere med dem, således at Eders folk da sammen med vore, som nu er fuldstændig forberedte, kunne drage videre herfra over mod Kalmar. Det ville også være helt efter vor vilje, og så vil (vi) gerne holde vore folk tilbage her, såfremt tiden ikke vil være for kort for Eders folk. Måtte I i Eders visdom beslutte det bedste herom og med dette vort nærværende bud give os et venligt svar herpå. Dette har vi også skrevet til stæderne Lübeck1 og Stralsund. Givet på vort slot Marienburg på lørdagen efter det Hellige legems dag i året 1403.