1403. 18. juni. Varberg


Peder Degn, foged på Varberg, bevidner, at Bengt Turesson købte et bolsted i Arvidstorp i Fagared sogn for 12 skilling grot.

Tekst efter A

Tekst

Alla the mæn thetta breff høra æller see. helsar iæk Pather Diæknfoghot vppavppa[1] Wardberg ewinnelica meth gudh ♦ Thet skal alla mæn vitarlikt wara swa wel the ther æfter kun kunna[2] komma som the nw æro at iek kænnes meth thetta mit[3] nærwarandes opna breff. thet iæk hos war ok vppa hørdhe. at Bænkt Thwressøn køpte en bolstadh aff Iyssa But i hans liwandes liif Ardhthorp liggiandes i Faghrarydh sokn for xii skillinggrot meth alt thet then bostadh[4] tel hører innan gardz ok wtan i wato ok i thørro nær ok fiærran inkte vndan taket. ♦ Ok afhende siik ok sina arwa then <forda Iyssa But then>[5] Iyssa But then> forda bolstadh i Arathorp ok skøte ok hemladhe then forda Bænkt Thwressøn ok hans arwa then forda bolstadh i Ardhthorp meth allo tellagha tel æwærdheliko æyghn ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Iohannis Asceri et Espingi Benedicti presentibus sunt appensa ♦ Scriptum Wardberg anno domini m°cd tercio feria secunda infra octauam corporis Christi.

1. vppa] vppa vppa A. 2. kunna] med a tidligere læst som o. 3. mit] herefter n underprikket A. 4. bostadh] læs bolstadh, cf. ovf. og ndf. 5. <forda Iyssa But then>] dette el. lignende mgl. A, cf. ndf.

Oversættelse

Jeg Peder Degn, foged på Varberg, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende,at jeg med dette mit åbne brev erkender, at jeg var til stede og hørte, at Bengt Turesson købte et bolsted af Jens But, mens denne var levende, i Arvidstorp i Tagared sogn for 12 skilling grot med alt, hvad der hører til dette sted i indengårds og udengårds, af vådt og tørt, nært og fjernt uden undtagelse. Og han afhændede det nævnte bolsted i Arvidstorp bort fra sig og sine arvinger og skødede og hjemlede fornævnte Bengt Turesson og hans arvinger det nævnte bolsted i Arvidstorp med alle tilliggender til evig besiddelse. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt herunder sammen med segl tilhørende de gode mænd Jens Assersen og Esping Bengtsson. Skrevet på Varberg i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legemsfest.