1403. 18. juni.


Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete skænker Vadstena kloster 1000 lødige mark, for hvilke de pantsætter Aska herred i Östergötland til klostret. Og til yderligere sikkerhed og stadfæstelse af alle disse fornævnte stykker, at de således skulle blive stadige og ubrydelige i [.......] som her foran står skrevet, da har vi ladet vore segl hænge under dette brev, og til vidnesbyrd har vor hofmester hr. Jens Due og (vor) køgemester hr. Anders Olufsen af Tystofte ladet deres segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag.

Tekst efter Aa

Tekst

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete skænker Vadstena kloster 1000 lødige mark, for hvilke de pantsætter Aska herred i Östergötland til klostret. Ok til mere bewaring ok stadhfæstilse alla thæsse forscriffne stykkes at the swa stadhughe ok vbrutlighe bliffue ok haldas scule i ..... æte, som hær forscriffuat staar, tha haffue wi waare insigle lateth hængias for thet[ta breff] ok til witnisbyrd haffue ware hoffmestare herra Iønis Duwa ok køghmestare her Andris Olafson aff Tyufstoffte theras incighle latith hænges for thetta breff. ♦ Datum anno domini mocdo tercio secunda feria infra octauam corporis Christi.

Oversættelse

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete skænker Vadstena kloster 1000 lødige mark, for hvilke de pantsætter Aska herred i Östergötland til klostret. Og til yderligere sikkerhed og stadfæstelse af alle disse fornævnte stykker, at de således skulle blive stadige og ubrydelige i [.......] som her foran står skrevet, da har vi ladet vore segl hænge under dette brev, og til vidnesbyrd har vor hofmester hr. Jens Due og (vor) køgemester hr. Anders Olufsen af Tystofte ladet deres segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag.