1403. 29. juni.


Niels Tordsen, prior i Helsingborg kloster, og klostersamfundet sammesteds oplader til Niels Svendsen af Ellinge al klostrets ret til det gods i Gummastorp, som fru Mette, enke efter Henrik Barsebæk, har pantsat til det.

Tekst efter A:

Tekst

Alle mæn thæte breef se ellæ høræ læsit helsær iæk brothær Niels Thordssønprior i Helsingbvrghs closter/ ok alt conuent i then samæ staath euinneleghæ meth wor hærræ. ♦ Wi kungøræ thet allæ mæn swa wæl kommæsculendhæ som næruærendhæ. thet wi meth allæs woræ raath ok ia. hawæ fry vplathæt en hethærlik man Niels Swenssøn af Ællingge thennæ brefførære. al then rææt som wi hawæ af frw MæræthæHenrik Barsæbæksæftærleuæræ pa thet goos som liggær i Gwtmunstorp i Færsheret i Væstærstathæ soghn hwilkæt gooz hwn os til pant hawær saat meth syt opnæ breef / ok wi framdeles then faræsauthæ Niels Swenssøn thet faræsauthæ gooz ok opnæ breef friit wplathæ meth al rææth som thet oos ær pa kommet/ ♦ Ok kænnæs oos fvlmeth wp at hawæ boræth af then samæ Niels Swenssøn swa at oos fullæleghæ meth nøghær. ♦ Til meræ faruaring ok wissæ tha hængær iæk mit æmbææs yngseylæ faræ thæthæ breef. meth mit kæræ conuenst[1] yngseylæ som giwæt ær aræt æftær gwz byrth thusendæ firæhvndhræthæ pa thet thredyæ pa sanctæ Pæthers ok sanctæ Pauels dagh thær apostoli ok martires aræ\

1. conuenst] = conuents.

Oversættelse

Jeg broder Niels Tordsen, prior i Helsingborg kloster, og hele klostersamfundet sammesteds hilser alle, der ser dette brev eller hører det bliv læst, evindeligt med vor herre. Vi bekendtgør for alle, såvel fremtidige som nulevende, at vi med alles råd og jaord til nærværende brevfører den hæderlige mand, Niels Svendsen af Ellinge, frit har opladt al den rettighed, som vi har af fru Mette, enke efter Henrik Barsebæk, i det gods, som ligger i Gummastorp i Västerstad sogn i Färs herred, hvilket gods hun har pantsat til os med sit åbne brev. Og vi oplader fremdeles det føromtalte gods og åbne brev frit med al den ret, som vi har fået dermed, til føromtalte Niels Svendsen. Vi erkender, at vi har oppebåret fuld betaling af samme Niels Svendsen, således at vi er fuldt ud tilfredse. Til yderligere bekræftelse herpå og sikkerhed herfor hænger jeg mit embedsselg under dette brev sammen med mit kære klostersamfunds segl. Givet år 1403 efter Guds fødsel på apostlene og martyrerne sankt Peters og sankt Paulus dag.