1403. [Efter] 2. juli.


Reces af de preussiske stæders dag.

Udtog efter Aa:

Tekst

Anno domini m°cccc° tercio vff dem montage noch Petri et Pauli quod sequitur ciuitates pertractarunt.

<1> Czum ersten das vnsir herehomeistir hat breiffe vorramet an dy vrowe koningynne von Denemarken tzu senden sy bittende das sy den vfftzog tzu Calmaren von des tages wegen vor arg nicht en neme/ wente her alle tage beytende ez antworte von dem heren konynghe Albrechte vnd hoffet dornoch ir deste bas antwerte von des landes Godlande wegen tzu empiten.

<2>.....

<3> Item eyn iderman in syme rate tzu sprechin wes man vnsirm heren dem homeister raten wyl noch der geleginheit was her by Godlande tů/ vnd darby tzu blyben/ na vtwisůnge der briffe/ vnd das den sendeboten myt tzu gebin tho Calmaren vnd ouch ab ymand eyn ander gewerff hette tzu befelen/ dar vff tzu dengken.

<4-6> .....

Oversættelse

I det Herrens år 1403 mandagen efter Peter og Paulus forhandlede stæderne som følger:

<1> For det første at vores herre højmesteren har besluttet at sende brev til fru dronningen af Danmark og bede hende om, at hun ikke tager opsættelsen i forbindelse med mødet i Kalmar for skade, idet han hele tiden beder om svar fra hr. kong Albrecht og håber derefter at kunne overdrage hende et desto bedre svar på vegne af landet Gotland.

<2>.....

<3> Ligeledes skal enhver berette i sit råd, hvad man vil råde vores herre højmesteren til at gøre angående Gotland efter overensstemmelse med situationens beskaffenhed: at forblive ved brevets ordlyd og at give sendebudene denne besked med til Kalmar og også at tænke på, om nogen har et andet ærinde at overdrage.

<4-6> .....