1403. 4. juli. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. tillader den udvalgte biskop Dietrich af Reval at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker, på betingelse af, at han tilsender paven ordlyden af den ed, han aflægger, og at der ikke herved skal voldes noget fremtidigt afbræk i vor ærværdige broder (Jakob), ærkebiskop af Lunds rettigheder, hvem fornævnte kirke ifølge ærkebiskoppelig ret vides at være undergivet.

Regest efter Aa

Tekst

Pave Bonifacius 9. tillader den udvalgte biskop Didrik af Reval at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker, på betingelse af, at han tilsender paven ordlyden af den ed, han aflægger, quodque per hoc uenerabili fratri nostro ..[1] archiepiscopo Lundensi cui prefata ecclesia metropolitico iure subesse dinoscitur nullum imposterum preiudicium generetur/

Oversættelse

Pave Bonifacius 9. tillader den udvalgte biskop Dietrich af Reval at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker, på betingelse af, at han tilsender paven ordlyden af den ed, han aflægger, og at der ikke herved skal voldes noget fremtidigt afbræk i vor ærværdige broder (Jakob), ærkebiskop af Lunds rettigheder, hvem fornævnte kirke ifølge ærkebiskoppelig ret vides at være undergivet.