1403. 11. juli.


Henrik Prip og Niels Eriksen skøder en gård i Rejnstrup med mere gods til hr. Anders Jakobsen Lunge.

Tekst efter registraturen

Tekst

Item ith breff, att Henrick Prippe oc Niels Erickssøn skøder her Anders Iacopssøn Lunge, rider, i Gundersløff lille enn gaard i Reingenstrup, en øde gaard i Tockerup, som kaldis Geedebo, oc en gaard i Holdløsse, som de arffuede effter frwe Karine i Kyusse. ♦ Datum andenn dagenn effter sancti Knud kongis dag mcdiii.

Oversættelse

Et brev, at Henrik Prip og Niels Eriksen skøder hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille, ridder, en gård i Rejnstrup, en ødegård i Tokkerup, som kaldes Geedebo, og en ødegård i Holløse, som de arvede efter fru Katrine i Kyse. Givet dagen efter sankt Knud konges dag 1403.