[Før 1403. 19. juli].


Forlig mellem brødrene Peder og Tage Nielsen på den ene side og Peder Kid, Svend Jensen og Jens Hval på den anden om de breve, som Torkil Hval havde fået af Niels Ebbesen.

Tekst efter A:

Tekst

Alle mend som thettæ breff seer helder hør. helze wi Eluf Elufsøn ok Iahan Skarpinbergridder ær meth gudh ewindelik. ♦ Thettæ skal alle mend wettæwettælich[1] wær komme skal som nu ær. ath thettæ ær then dething hwilk wi haw dethinge ii mellum by skethin mend PeterNielsøn ok Taak Nielsønbrøther ær po en sydh. ii mellum Per Kyth. Swen Iensøn ok Iess Hwal aa en anden sydh. om the breff hwilk Therkil Hwal fæk aff Niss Ebsøn. ♦ Ther. dething wi thet swo ath Peter Nielsøn oc Tak Nielsøn skal haw the breff ii geen[2] for en mark sils ok tiwæ. ♦ Ther wether kynnæ iek mek Iahan Skarpinberg rithær ær ath iek haff giuen Per Kyth ok Iess Hwal xiiii lødy mark aff the for sawth penning. ♦ Tel windisbørd haw wi wort yndseyl forhend meth andre gode mends som ær Nicless Pedersøn af Frøslefpræst ær ok Per Nielsøn af Fortoftwapner ær.

1. wettælich] kan også læses wettælith A. 2. geen] herefter underprikket aff Therkil Hwal A. .

Oversættelse

Vi Elav Elavsen og Johan Skarpenberg, riddere, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindelig med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at dette er den overenskomst, som vi har fastsat mellem de beskedne mænd Peder Nielsen og Tage Nielsen, brødre, på den ene side og Peder Kid, Svend Jensen og Jens Hval på den anden angående de breve, som Torkil Hval havde fået af Niels Ebbesen. Vi fastsatte overenskomsten således, at Peder og Tage Nielsen skal have brevene igen for 21 mark sølv. Jeg Johan Skarpenberg, ridder, anerkender, at jeg har givet Peder Kid og Jens Hval 14 lødige mark af de føromtalte penge. Til vidnesbyrd har vi hængt vore segl herunder sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Niels Pedersen af Frøslev, præst, og Peder Nielsen af Fårtoft, væbner.