1403. 19. juli.


Biskop Eskil af Ribe lover Tage Nielsen og hans hustru Cecilie samt Elisabeth, enke efter Peder Nielsen af Tanderup, at holde to ugentlige messer for deres, Peder Nielsens og deres afdøde søn Jens' sjæle, når de har afstået deres ret til afdøde Markvard Skinkels gods i Borris sogn.

Tekst efter A

Tekst

Eskillus dei gracia episcopus Ripensis. dilectis nobis amicis nostris Takoni Nichelson et Cicilie[1] uxori eius ac Elizabeth indtil Tandorp[2] Elizabeth uxori quondam Petri Nicholai de Tandorp sinceram in domino caritatem/ ♦ Ob specialis uestre deuocionis affectum quem ad nos et ecclesiam nostram geritis et specialiter intuitu omnis iuris uestri uobis in bonis quondam Marquardi Schinkel in parrochia Burris situatis debiti quorum bonorum possessionem a longis retroactis temporibus ecclesia nostra ad mensam episcopalem habuisse et ad presens habere dinoscitur saluo iure dilecti capituli nostri si quod in predictis bonis habuerit per uos libere dimissi et resignati. uestri prout ex condigno tenemur nolumus obliuisci sed subuencionem spiritualium operum uobis facere specialem ♦ Idcirco promittimus quod nos et successores nostri episcopi Ripenses qui pro tempore fuerint pro animabus uestris ac Petri Nicholai de Ta<n>dorp[4] premortui[3] et dilecti filii uestri Iohannis bone memorie dudum defuncti et parentum uestrorum duas missas septimanatim omni anno perpetuis temporibus in ecclesia nostra Ripensi celebrari facere uolumus et debemus in remissionem uestrorum peccaminum ♦ In cuius rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillo dilecti capituli nostri est appensum ♦ Datum anno domini mo cdiiio proxima feria quinta ante festum beate Marie Magdalene.

1. Cicilie] tilf. o.l. med anden hånd A. 2. ac Elizabeth indtil Tandorp] tilf. o.l. med samme anden hånd. 3. ac Petri Nicholai de Ta<n>dorp[4] premortui] tilf. o.l. med anden hånd.

Oversættelse

Eskil, af Guds nåde biskop i Ribe, til vore elskede venner Tage Nielsen og Cecilie, hans hustru, og Elisabeth, den afdøde Peder Nielsen af Tanderup's hustru, oprigtig kærlighed med Gud. På grund af den særlige oprigtige hengivenhed, som I nærer til os og vor kirke, og især med hensyntagen til enhver rettighed, som tilkommer jer til den afdøde Markvard Skinkel's gods i Borris sogn, hvilket gods vor kirke vides at have besiddet fra længst forsvunden tid og endnu at besidde til det biskoppelige bord, vil vi, efter at I frit har overladt og afstået denne, undtagen den rettighed vort elskede kapitel måtte have til førnævnte gods, således som det er vor tilbørlige pligt, ikke glemme jer, men yde jer særlig hjælp i åndelige anliggender. Derfor lover vi, at vi og vore efterfølgere, de til enhver tid værende biskopper i Ribe, vil og skal lade afholde i vor kirke i Ribe to ugentlige messer hvert år til evig tid for Eders og den for tidlig afdøde Peder Nielsen af Tanderup's og Eders forlængst afdøde elskede søn Jens' - god ihukommelse - og Eders forældres sjæle til Eders synders forladelse. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med vort elskede kapitels segl hængt ved. Givet i det Herrens år 1403 torsdagen før Marie Magdalenes dag.