1403. 30. juli.


Jens Helt, ærkedegn i Ribe, og Niels Søbo, kannik sammesteds, erklærer som mæglere i en strid mellem Ribe kapitel og provst Peder i Harsyssel om 11 grundstykker i Holstebro, at disse tilhører kapitlet.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presencia uisuris seu audituris nos Iohannes Heltarchidiaconus et Nicolaus Syøbocanonicus Ripenses presentibus declaramus quod orta dudum questione seu controuersia inter honorabiles uiros capitulum Ripense parte ex una et prepositum Petrum in Harthsysel parte ex altera super undecim fundis in Holthzbro quos idem prepositus Petrus tamquam suos detinuit/ tandem in nos per partes predictas fuit arbitratum et amicabiliter compromissum. coram nobis quidem crastino beati Olaui regis et martiris comparentibus partibus supradictis compertum fuit et plene discussum predictos xi. fundos ad capitulum predictum ueraciter pertinere. quod idem prepositus Petrus ibidem lucide recognouit unde eciam nos predictos xi. fundos ad capitulum Ripense pronunciauimus pertinere. ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra una cum sigillo predicti prepositi Petri in recognicionem omnium premissorum presentibus sunt appensa ♦ Datum anno domini. m°. cd° tercio. crastino beati Olaui regis et martiris.

Oversættelse

Vi, Jens Helt, ærkedegn, og Niels Søbo, kannik i Ribe, erklærer med dette brev overfor alle, der vil få dette brev at se eller høre, at i den for nogen tid siden opståede strid eller trætte mellem de hæderlige mænd af kapitlet i Ribe på den ene side og provst Peder i Harsyssel på den anden side angående 11 tofter i Holstebro, som samme provst Peder har forbeholdt sig som sine, har omsider førnævnte parter valgt os til voldgiftsmænd og venskabelige forligsmænd, og efter at ovennævnte parter har givet møde for os dagen efter sankt Olav konges og martyrs dag, er det blevet bragt til vished efter grundig drøftelse, at fornævnte 11 tofter i sandhed tilhører førnævnte kapitel, hvilket samme provst Peder ved samme lejlighed klart har anerkendt, hvorfor vi også har erklæret, at førnævnte 11 tofter tilhører Ribekapitel. Til vidnesbyrd herom er vore segl tillige med førnævnte provst Peders segl hængt under dette brev til anerkendelse af alt det ovenstående. Givet i det Herrens år 1403 dagen efter sankt Olav konges og martyrs dag.