1403. [Efter 8. august - før 23. november].


Michael Rodenkerke og Marquard v. Hamme lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående bod og gods i Dragør, der var efterladt af Lars Rodenkerke.

Tekst efter A

Tekst

Tekst efter A:Michael Rodenkerke et Marquardusde Hamme promis<erun>t[1] dominos consules Sundenses seruare indempnes de casa seu boda[2] in Drakør sita ac omnibus bonis et rebus in ea contentis ac aliis omnibus et singulis bonis quibuscumque per Laurencium Rodenkerke ibidem retrolictis et[3] cum aperta ciuitatis littera dicto Michaeli tradita emonendis quod nulla reiterata monicio sequatur pro eisdem.

1. promis<erun>t] promisit A. 2. boda] herefter overstreget per Laurencium Rodenkerke A. 3. et] tilf. o.l. A.

Oversættelse

Michael Rodenkerke og Marquard v. Hamme lovede at holde de herrer rådmænd i Stralsund skadesløse angående det hus eller den bod i Dragør og alt det gods og alle de ejendele, der findes i den, og alt andet gods, hvad det end er, der er efterladt sammesteds af Lars Rodenkerke, og som man skal påminde om med stadens åbne brev, der er overgivet nævnte Michael, så at ingen gentagen påmindelse skal følge angående samme.