1403. 14. august.


1403. 14. august, Reg. Dan. nr. 3116*, også trykt Gammeldanske Diplomer II 165, Knut Uddeson, ridder, afhænder al den ret til Visingsö samt gårdene Hedenstorp og Rosshälla, som Magnus Kase havde pantsat til ham for 100 svenske mark, til dronning Margrete, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.