1403. 16. august. Högsäter


Ulf Grimsson, præst ved kirken i Högsäter, kannik i Bergen og Stavanger , kvitterer for de penge, som Gjord Petersson, ærkedegn i Strängnäs , og Stenar Petersson i Vadstena har betalt ham. Til hvis fastere vidnesbyrd jeg beder om, at seglet tilhørende den ædle mand Mats Holmvidsson fra Firgheland, ridderen hr. Skånings svigersøn og tillige min allerkæreste nabo og ven, vedføjes nærværende skrivelse, idet jeg ikke har mit eget for tiden i nærheden af mig.

Udtog efter Dalslands Dipl. l.l

Tekst

Ulf Grimsson, præst ved kirken i Högsäter, kannik i Bergen og Stavanger , kvitterer for de penge, som Gjord Petersson, ærkedegn i Strängnäs , og Stenar Petersson i Vadstena har betalt ham. - In quorum omnium euidenciam firmiorem sigillum nobilis uiri[1] Mathei Holmvidhson de Firghelanda generi domini Skanung militis necnon carissimi uicini mei et amici peto presentibus appendi me proprium ad presens penes me non habente.

Oversættelse

Ulf Grimsson, præst ved kirken i Högsäter, kannik i Bergen og Stavanger , kvitterer for de penge, som Gjord Petersson, ærkedegn i Strängnäs , og Stenar Petersson i Vadstena har betalt ham. Til hvis fastere vidnesbyrd jeg beder om, at seglet tilhørende den ædle mand Mats Holmvidsson fra Firgheland, ridderen hr. Skånings svigersøn og tillige min allerkæreste nabo og ven, vedføjes nærværende skrivelse, idet jeg ikke har mit eget for tiden i nærheden af mig.