1403. 16. august.


1403. 16. august, Erik 7. af Pommern udsteder en gårdsret med gyldighed for borgen Viborg i Finland, N. Beckman, Två finländska gårdsrättsredaktioner 28, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne finske forhold.