1403. 19. august.


1403. 19. august, Reg. Dan. nr. *3853, også trykt J. W. Ruuth, Viborg I 50 nr. 2, Finlands Medeltidsurkunder II 30 nr. 1173 og Privilegier..... för Sveriges städer I 62 nr. 64, Kong Erik 7. af Pommern giver borgerne i Viborg samme stadsret som Uppsala, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svensk-finske forhold.