1403. 24. august.


Absalon Mogensen i Krenkerup, ridder, skøder sit gods i Herridslev til væbnerne Markus Pedersen, Peder Jakobsen og Konrad Reberg.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Absolon Magnusson in Krenkørppæ. miles. salutem in domino. ♦ Notum facio uniuersis. presentibus et futuris. me et heredes meos. nobilibus uiris. et discretis. Marco. Petri. Petro Iacobi. et Conrado Rebergh. armigeris. presencium exhibitoribus. bona mea. in Hæritzlef sita de quibus unum pund ordei. et duo solidi grossorum dantur annuatim. cum suis pertinenciis uniuersis. uidelicet. agris. pratis. humidis. et siccis. mobilibus et immobilibus nullis exceptis. libere. resignasse. et in perpetuum scotasse. per presentes. et obligo me. et heredes meos. premissis. Marco Petri. Petro Iacobi. et Conrado Rebergh. et suis heredibus. prefixa bona apropriare ab impeticione. et alloqucione. quorumcumque libere. per presentes. hac eciam. adiecta condicione. quod si prenarrata bona. sibi uel heredibus suis. racione mee apropriacionis secundum leges terre euicta fuerint. extunc obligo me. et heredes meos. sepedictos. Marcum Petri. Petrum Iacobi. et Conradum Rebergh. indempnes penitus conseruare absque reclamacione qualicumque. ♦ In cuius rei testimonium. et cautelam firmiorem. habendam. sigillum meum. una cum sigillis uirorum nobilium. ac discretorum. uidelicet. dominorum Tukonis Bassæ et Nicolai Bintopp. militum. Iohannis Iønsson de Bellingæ. et Henningi Winstermansarmigerorum. presentibus est appensum. ♦ Datum. anno domini. millesimo. quadringentesimo. tercio. ipso die beati. Bartholomei. apostoli. gloriosi.

Oversættelse

Aksel Mogensen i Krenkerup, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Jeg gør vitterligt for alle nuværende og fremtidige, at jeg og mine arvinger med dette brev frit har afstået og for evigt skødet til de velbyrdige og gode mænd Markus Pedersen, Peder Jakobsen og Konrad Reberg, væbnere, nærværende brevvisere, mit gods i Herridslev, af hvilket der årligt svares et pund byg og to skilling grot, med alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget, og jeg forpligter med dette brev mig og mine arvinger til at hjemle ovennævnte Markus Pedersen, Peder Jakobsen og Konrad Reberg og deres arvinger førnævnte gods frit fra krav og tiltale fra hvem som helst med den yderligere tilføjede betingelse, at hvis føromtalte gods på grund af min hjemling fravindes ham eller arvingerne i overensstemmelse med landsdelens love, da forpligter jeg mig og mine arvinger til ganske at holde oftnævnte Markus Pedersen, Peder Jakobsen og Konrad Reberg skadesløs uden nogen som helst modsigelse. Til vidnesbyrd herom og til fastere forvaring er mit segl tillige med seglene tilhørende de velbyrdige og gode mænd, nemlig herrerne Tyge Basse og Klaus Bintopp, riddere, Jens Jensen fra Bellinge og Henning Vensterman, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 på selve den glorværdige apostel sankt Bartholomæus' dag.