1403. 25. august. Kalundborg


FALSK! Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at for hans siddende råd har hr. Ove Hase, ridder, og Jens Palnesen (Munk) overdraget hr. Niels (Nielsen) Manderup (af Barritskov) alt det gods i Almindsyssel, Jellingsyssel, Vardesyssel og Loversyssel, samt i Horsens og i de øvrige købstæder i disse sysler, der tidligere havde tilhørt marsk Palne Jensen (Munk)

Tekst efter A.

Tekst

Wy Jerk meth gutzs nade Danmarks Sweriges Norges Gothis konning hertugh i Pomeren gøre vitherlicht alle men thette wort breff see aller høre ath for wort siddende rath j Kalundborgh so som var biskopp Pether j Selland her Anders Jeppsøn her Anders Awesøn her Claus Grubendal her Iwer Bryske her Jepp Hegelæ for thøm och for andre flere gode men tha war skicket paa then enæ sidhæ her Niels Mandropp och her Awæ Hase och Jesse Palnsøn marss Pallis søn paa then anden sidhæ ♦

Tha vd lawthe the forde her Niels Mandropp alt marss Pallis gots liggendes j Almesysel och j Jelingsysel och j Wardsysel och j Lowersysel oc j Horsnes och wtj alle køpstedhere wtj forde fire sysele liggendes ær och hwar thet liggendes ær ♦

Och til bundhe her Awe Hase och Jesse Palnsøn och theres arffinghe ath frij och frelse forde her Niels Mandropp och hans arffinghe thette forscreffnæ gots wtj forde firij sysel och kopstedher och hwar thet liggendes ær for alle mens atale meth rethe ♦

Til hwes withnes byrdh ær wort jngcile hengt for thette breff ♦

Datum anno domini mocdoiiio die sancti Lodwici etcetera ♦

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Goters konge og hertug i Pommern, gør vitterligt for alle mænd, der ser eller hører dette vort brev, at for vort siddende råd i Kalundborg, nemlig biskop Peder i Sjælland, hr. Anders Jakobsen, hr. Anders Ovesen, hr. Claus Grubendal, hr. Ivan Bryske, hr. Jakob Hegle – for dem og for flere andre gode, da fremstod på den ene side hr. Niels Manderup, og hr. Ove Hase og Jens Palnesen, marsk Palnes søn, på den anden side.

Da udlagde de den førnævnte hr. Niels Manderup alt marsk Palnes gods, der ligger i Almindsyssel og i Jellingsyssel og i Vardesyssel og i Loversyssel og i Horsens og i alle købstæder, som ligger i de fire førnævnte sysler, og hvor det end ligger.

Og hr. Ove Hase og Jens Palnesen og deres arvinger forpligtede sig til at friholde og frigøre førnævnte hr. Niels Manderup og hans arvinger dette førnævnte gods i de førnævnte fire sysler og købstæder, og hvor det end ligger, for retmæssige påkrav fra nogen.

Til vidnesbyrd om dette er vort segl hængt ved dette brev.

Givet i det Herrens år 1403, på sankt Ludovicus' dag og så videre.