1403. 7. september.


1403. 7. september, Reg. Dan. nr. *3855, også reg. Finlands Medeltidsurkunder II 31 nr. 1174 og H. Schück, Rikets brev och register 196 nr. 17, Det svenske rigsråd afgiver betænkning til dronning Margrete om, hvad almuen skal udrede i skat og ægter, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.