1403. 12. september.


Indførelse i hertug Albrecht af Bayerns register om, at Klaes Heinenssen har rejst sag for hertugens råder angående Willem Spaan og Jan Zale og de mellem 20 og 25 fade sild fra Skåne, som de havde stillet som sikkerhed, men hverken givet sild eller penge.

Tekst efter A

Tekst

Item xii dage in september/ ouerseide Claes Heynenzzoen voir miins heren rade als die burchgreue[1] item die here van Egmonde die profst her Ghiiskiin ende Gieliis van Cralinghen/ Willem Spaen dat hi ontvoert heeft van Schonen Ian Zalen tusschen xx ende xxiiii vate harincx die Ian Zale mit him hadde doen inlegghen of mit sinen broeder/ daer hi him noch harinc noch ghelt voir ghegeuen een heeft Item vpten dach voirscreuen ghelyede Willem Spaen dat Ian Zale die voirseide harinc mit him ingheleit heeft als voirscreuen is Dese man wort gheuanghen mar hi wort weder wt ghelaten ouermids dat Kunsel Pentier dair voir loefde tot alre tiit den man te leueren of selue gheuanghen te gaen.

1. burchgreue] med re tilf. o.l. A.

Oversættelse

Ligeledes den 12. dag i september beskyldte Klaes Heinenssen for min herres råder, nemlig borggreven, ligeledes herren van Egmonde, provsten hr. Ghiiskiin og Gieliis van Cralinghen, Willem Spaan for, at han fra Skåne har frataget Jan Zale mellem 20 og 243 fade sild, som Jan Zale sammen med ham eller med hans broder havde stillet som sikkerhed, [men] som han hverken har givet ham sild eller penge for. Ligeledes erkendte Willem Spaan på den foranskrevne dag, at Jan Zale sammen med ham har stillet den ovenfor omtalte sild som sikkerhed, således som det er skrevet overfor. Denne mand blev fængslet, men han blev frigivet igen, fordi Kunsel Pentier borgede for, at han til hver en tid ville udlevere manden eller selv gå i fængsel.